Kontakt

Næstved Byråd består af 31 medlemmer. Du har mulighed for at kontakte de enkelte medlemmer direkte på mail eller telefon. Du har også mulighed for at rette henvendelse til et udvalg via administrationen, der servicerer de enkelte fagudvalg.

En almindelig mail er ikke krypteret, og er derfor ikke sikker. Hvis du skriver direkte til en mail-adresse svarer det til, at sende et åbent postkort. Hvis din henvendelse indeholder personoplysninger anbefaler vi derfor, at du sender din mail sikkert.
Læs mere om sikker mail her

Byrådsmedlemmer
Du kan kontakte de enkelte byrådsmedlemmer på mail eller telefon.

Link til oversigt over byrådets medlemmer

Udvalg 
Du kan kontakte de enkelte udvalg på mail. Du sender din mail til den relevante postkasse, som fremgår af oversigten nedenfor. Herfra bliver din mail videreformidlet til udvalget.

Udvalg  Postkasse  Administration - fagcenter 
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget    Center for Arbejdsmarked
Børne- og Skoleudvalget  
   

 Center for Dagtilbud og Skole
 Center for Børn og Unge

Kultur- og Demokratiudvalget    Center for Kultur og Borgerservice
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget    Center for Sundhed og Ældre
Plan- og Erhvervsudvalget  
 
 Center for Plan og Miljø
 Center for Politik og Udvikling
Teknisk Udvalg    Center for Trafik og Ejendomme
Økonomiudvalget    Center for Politik og Udvikling
§ 17.4 Landdistriktsudvalget    Center for Politik og Udvikling

Link til:
Udvalgenes medlemmer og opgaver 

Spørgsmål til byrådets spørgetid
Der er spørgetid i højst 30 minutter i umiddelbar forlængelse af det ordinære, åbne byrådsmøde.
Enhver borger i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.
Læs mere om hvordan du kan stille spørgsmål

Borgerforslag
Du kan som borger i Næstved Kommune indstille et forslag til behandling i Byrådet. Dit forslag skal opfylde nogle kriterier.
Læs mere om hvordan du kan indstille et forslag

Forslag til næste års budget
Det er muligt at kommentere eller komme med forslag til næste års budget.
Læs mere om hvordan du kan bidrage og stille forslag

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019