Mødeplan for byråd og udvalg

Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg godkender selv deres mødeplan.

Den samlede politiske mødeplan offentliggøres på hjemmesiden, når den er blevet godkendt af hhv. Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Mødeplanen 2018 for Næstved Byråd, blev godkendt på det konstituerende møde den 12. december 2017. Økonomiudvalget og de stående udvalg godkender deres mødeplan på deres førstkommende møde i januar 2018.

Samlet mødeplan for 2018

Dagsordener og referater

Næstved Kommune
Kontakt Center for Politik og Udvikling