Teknisk Udvalgs møder

Udvalgsmøder er ikke offentlige. Du kan læse de åbne dagsordener og referater på hjemmesiden.

Det er bestemt i styrelsesloven, at udvalgsmøder ikke er offentlige. Borgere har således ikke mulighed for at overvære et udvalgsmøde, som man kan med byrådets åbne møder. 

Teknisk Udvalgs møder ligger på mandage kl. 13.00-16.00.

Se den samlede mødeplan

Byrådet ønsker, at borgerne skal kunne følge med i udvalgenes arbejde, og har derfor besluttet, at åbne dagsordener og referater fra udvalgenes møder skal offentliggøres på hjemmesiden.

Se dagsordener og referater 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019