Børn og Ungeudvalget

Her kan du læse om Børn og Ungeudvalgets sammensætning og opgaver.

Udvalgets medlemmer

Udvalget har 2 byrådsmedlemmer. I udvalgets møder deltager en dommer og 2 pædagogisk/psykologisk konsulenter med stemmeret.

Formand Jette Leth Buhl (F) med Aligo Francis (A) som suppleant

Næstformand Kirsten Devantier (V) med Cathrine Riegels Gudbergsen (V) som suppleant

Udvalgets opgaver

Udvalget varetager opgaver vedrørende hjælpeforanstaltninger for børn og unge.

  

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019