§ 17.4 Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget er nedsat efter styrelseslovens § 17 stk. 4 og har en funktionsperiode på 4 år (2018-2021). Efter § 17, stk. 4 kan byrådet nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv. Næstved Byråd har godkendt kommissoriet for udvalgets arbejde. Kommissoriet fremgår nederst på denne side.

Udvalgets 9 medlemmer

Thor Temte - formand (Ø)
Charlotte Roest (A)
Brian Hornbek (A)
Cathrine Riegels Gudbergsen (V)
Rico Carlsen (V)

4 borgermedlemmer:

 • Ida Halberg Skytt Nielsen
 • Emilia Sevgi Bøge Caliskan
 • Nermin Hodzic
 • Merete Djuurhus

Kommissorium

Godkendt på byrådets møde den 20. marts 2018.

Udvalgets Sammensætning:

Landdistriktsudvalget består af 9 medlemmer. 5 udpeget af kommunalbestyrelsen og 4 medlemmer der ikke er valgt til Byrådet, som tilknyttes udvalget når udvalget arbejder med emner disse har kompetencer indenfor.

Udvalgets Formål: 

Udvalget skal analysere begrænsninger og muligheder for udviklingen af landområderne i Næstved Kommune, og udarbejde forslag og initiativer der skal styrke bosætning, servicering og udvikling af landområderne i kommunen. Forslagene forelægges de relevante stående udvalg, der i samarbejde med Landdistriktsudvalget, skal søge at få initiativer og forslag implementeret. 

Samarbejdspartner og beslutningskompetence:

Udvalgets arbejde skal foregå i tæt samarbejde med lokalråd, lokale foreninger, borgergrupper og beboere i landområderne og landsbyerne. Disse skal i så stort omfang som mulig, inddrages i formuleringen og udarbejdelsens af politiker og beslutningsforslag indenfor nedennævnte aktiviteter og emner.

Emner og temaer for udvalgets arbejde:

Udvalget skal arbejde med initiativer og ændringer af politiker der understøtter landdistrikterne indenfor:

 • lokale netværk og borgergrupper

 • udvikling af erhverv

 • udarbejde input til kommuneplan-strategi og kommuneplan på baggrund af erfaringer med kontakten til Lokalrådene.

 • dagligvarehandel

 • fremkommelighed, transport og kollektiv transport

 • offentlig services inden for dagpasning, uddannelse og ældrepleje

 • borgerservice, herunder kommunens administration og "ansigt" og evt. fysiske tilstedeværelse uden for Næstved by

 • sikring af finansiering til boligkøb og erhvervsudvikling

 • fibernet og trådløst net i landområderne

 • bosætning og erhverv på landet herunder inspiration til bylaugenes og lokalrådenes engagement i sociale liv og samvær

 • bosætning og erhverv på landet herunder inspiration til bylaugenes og lokalrådenes engagement i lokalcentre og landsbyernes fysiske udvikling

 • lokalrådenes indflydelse og status i kommunens beslutningsprocesser

Landdistriktsudvalget vil understøtte lokale initiativer der styrker udvikling sammenhængskraft i landområderne. 

Landdistriktsudvalget vil indhente ekspertise og erfaringer fra andre kommuner, udlandet og centrale udvalg og kommissioner der arbejder med tilsvarende initiativer og temaer.

Der vælges et emne i fokus per år.

For de første to år vælges:

 • Oplevelser, turisme og natur (2018)
 • Kollektiv trafik, trafik, nye transportformer (2019)

Funktionsperiode:

Udvalgets byrådsmedlemmer sidder i hele valgperioden. Borgermedlemmer vælges for et år ad gangen med henblik på at inddrage viden og interesse for årets tema. Som konsekvens heraf er formailia, at borgermedlemmer skal godkendes af byrådet hvert år.

Økonomi:

Udvalgsmedlemmerne honoreres som vedtaget på byrådsmødet d. 9. januar 2018. Borgermedlemmer modtager diæter pr. møde.

Udvalget understøttes af Center for Politik og Udvikling og kan trække på fagcentrene i det omfang det er relevant for de forslag som udvalget er i gang med at udarbejde.

Relevante byrådsvedtagelser:

Bring de relevante i spil på rette tidspunkt. Vedtaget på byrådsmøde i dec. 2014. https://goo.gl/Txdbwz

Det gode liv på landet. Vedtaget på byrådsmøde https://goo.gl/iHBpEv

Kommuneplan 2017-2017. Vedtaget på byrådsmøde dec. 2017. https://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017.aspx

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 21. august 2019