Ekspropriationskommission

Næstved Kommune indgår i en række kommissioner.

Hjemmel: Lov om Fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom § 6, stk. 2.

Medlem

(A) Birgit Lund Terp

Næstved Kommune
Kontakt Center for Politik og Udvikling