Oversigt over udvalg, råd og nævn

Byrådet i Næstved Kommune udpeger medlemmer og stedfortrædere til en række udvalg, kommissioner, råd og nævn. Her på siden kan du finde en samlet liste over disse udpegninger.

På byrådets konstituerende møde eller umiddelbart herefter vælges de nye medlemmer. Medlemmerne udpeges dels fra byrådets midte og dels fra partiorganisationerne. Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

Listen over udpegninger inkluderer navnene for udvalg, råd, bestyrelser, kommissioner og nævn samt medlemmer for disse.

Se liste over udpegninger (gældende for byrådsperioden 2018-2021)

Hvis du vil se udpegninger for de enkelte byrådsmedlemmer i Næstved Byråd, kan du finde dem på denne side:

Link til byrådsmedlemmer (klik på det enkelte medlem)

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 14. oktober 2019