Udsatteråd

Udsatterådet rådgiver Omsorgsudvalget og Kommunalbestyrelsen i politiske spørgsmål vedrørende socialt udsatte borgere. Udsatterådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer.

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltsager, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Hjemmel: Kommissorium Udsatteråd.

Hvem består Udsatterådet af?

Rådet består af 9 medlemmer. Heraf 2 medlemmer, som repræsenterer kommunalbestyrelsen, 1 medlem indstillet af SAND, 4 medlemmer, der repræsenterer brugerne, og 2 ledelsesrepræsentanter.
Udsatterådet virker i en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer er udpeget.

Rådet kan indkalde repræsentanter ad hoc.

 

Repræsentanter for brugerne

Kurt Andersen
Kindhestegade 16
4700 Næstved
Mobil: 50444268
E-mail:

Robert Hansen, Formand
Ladbyvænge 10 st. 3, 4700 Næstved
Mobil: 60790502 / 24419947
E-mail:

Rene Larsen, Næstformand
Ladbyvænge 10 st. 2, 4700 Næstved
Mobil: 42259669 / 61515999
Mail:

 

Indstillet af SAND

(Socialudsattes interesseorganisation)

 

Udpeget af Byrådet

(A) Marianne Olsen
(V) Kirsten Devantier

Stedfortrædere:
(A) Jørgen Christiansen
(V) Cathrine Riegels Gudbergsen

 

Ledelsesrepræsentanter

Bo Gammelgaard, Centerchef
Center for Handicap og Psykiatri

Troels Permin, Centerleder
Center for Socialt Udsatte

 

Sekretær

Keth Taarnby
E-mail:

 

Referater fra møder i Udsatterådet

Se referater

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Forretningsorden for Udsatterådet

Læs om Udsatterådets formål, opgaver, funktionsperiode og sammensætning

Forretningsorden for Udsatterådet i Næstved Kommune

Sidst opdateret den 8. april 2019