Distriktsudvalg for Hjemmeværnet

Næstved Kommune indgår i en række udvalg.

Hjemmel: Lov om Hjemmeværnet § 9, stk. 2.

Medlem

(A) Linda Frederiksen 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 16. maj 2018