Kommunalvalg 2017

Tirsdag den 21. november 2017 var der valg til Næstved Byråd og til Regionsrådet i Region Sjælland. 

Valgresultat 

Se valgresultatet af byrådsvalget 2017 (optælling af stemmer på kandidater og kandidatlister).

Følgende blev valgt til Næstved Byråd for perioden 2018-2021

Se stemmeprocenter i løbet af valgdagen 

Følg med i stemmeprocenten i løbet af valgdagen.

Hvor skal jeg stemme?

Din bopæl bestemmer, hvor du skal stemme. Her finder du en oversigt over afstemningsstederne i Næstved Kommune.
Se oversigt over afstemningssteder 

Hvem kan jeg stemme på?

Se kandidatlister, kandidater og valgforbund til hhv. Byrådsrådsvalget og Regionsrådsvalgetld

Overførsel til andet afstemningssted

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.
Læs mere om hvordan du kan blive overført til andet afstemningssted

Brevafstemning

Du kan brevstemme, hvis du ikke har mulighed for at stemme på selve valgdagen.
Læs nærmere om brevafstemning

Stem i dit eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på valgstedet på afstemningsdagen – kan du efter ansøgning få lov at stemme i dit eget hjem. 
Læs hvordan du kan stemme i dit eget hjem

Hvornår får jeg mit valgkort?

Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget eller folkeafstemningen modtage et valgkort fra din kommune, hvor der står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.
Læs mere om valgkort 

Ret til selv at udpege hjælper

Vælgere med behov for hjælp til stemmeafgivningen har ret til at forlange, at hjælpen ydes af en person, som vælgeren selv har udpeget. Dette gælder både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning.

Ældre og Handicappede kan blive kørt til afstemningsstedet

Næstved Kommune tilbyder gratis kørsel til ældre og handicappede vælgere, som ikke har mulighed for transport til afstemningsstedet.
Du skal ringe til Næstved Taxa, tlf. 55 77  72 72 senest den 20/11 kl. 12.00.

Opgiv dit navn, adresse og afstemningssted.
Kørslen bliver koordineret af Næstved Taxa. Det betyder, at du bliver transporteret sammen med andre vælgere og, at du ikke kan bestille kørsel til et bestemt tidspunkt.

Ældrerådsvalg 2017

For at stemme til Ældrerådsvalget skal du på valgdagen fylde eller være fyldt 60 år. Der er fremmødevalg til Ældrerådet på alle afstemningssteder den 21. november 2017.
Se mere om Ældrerådsvalget, herunder hvem du kan stemme på:

Se kandidatliste til Ældrerådsvalget

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019