Du kan blive overført til andet afstemningssted

Du kan blive overført til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed. På siden her kan du læse mere om, hvordan du skal gøre.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du dog mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted. Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Også rådigheden over et særligt handicapvenligt stemmerum, handicaptoiletfaciliteter eller lignende kan begrunde en ændring af afstemningssted.

Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice og skal være modtaget senest kl. 12 torsdag den 28. maj 2019.

Ansøgningsskema til overførsel til andet afstemningssted (link til ansøgning på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside)

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 20. juni 2019