Hvornår får jeg mit valgkort?

Hvis du er optaget på valglisten, vil du ca. fem dage før valget modtage et valgkort fra din kommune, hvor der står dit navn og adresse, dit nummer på valglisten samt hvor du skal henvende dig for at stemme på valgdagen og dag og tid for afstemningen.

Du får tilsendt et valgkort

Er du stemmeberettiget vil du senest 5 dage før et valg modtage et valgkort. På valgkortet står, hvor du skal stemme. Du skal på valgdagen medbringe valgkortet til afstemningsstedet. Har du glemt valgkortet kan du dog godt stemme, hvis du har medbragt legimation f.eks. sygesikringsbevis, kørekort eller pas.

Hvornår kan jeg stemme?

Valgstedet åbner 8.00 og lukker kl. 20.00.

Hvis du er forhindret i at møde op på et valgsted på afstemningsdagen, så kan du vælge at brevstemme.

Forkert eller manglende valgkort

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort 5 dage før valgdagen, eller hvis der er forkerte oplysninger på kortet, kan du kontakte Borgerservice, der vil udskrive et nyt valgkort til dig hurtigst mulig, hvis der er tale om en fejl.

Det er dog ikke en betingelse for at få lov til at stemme, at du medbringer dit valgkort på valgdagen – du skal så blot huske en eller anden form for legitimation, for eksempel sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Der er ikke noget krav om, at der skal være tale om billedlegitimation.

Kontaktoplysninger for Borgerservice

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 20. juni 2019