Valgstyrere og tilforordnede vælgere

Kommunen er inddelt i 26 afstemningsområder, der hver ledes af 5 valgstyrere, hvoraf en fungerer som valgstyrerformand. Derudover er udpeget et antal tilforordnede vælgere, som er medlemmer af politiske partier.

Enhver vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer/tilforordnet vælger (borgerligt ombud). Valgstyrere og tilfordnede vælgere bliver valgt af byrådet.

Valgstyrerne, med formanden i spidsen er øverste ansvarlige på afstemningsstedet og skal sørge for, at valget afvikles efter gældende love og regler og i god ro og orden. Reglerne om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere findes i bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget.

Nærmere om valgstyrernes og de tilforordnede vælgeres opgaver i løbet af valgdagen fremgår af denne vejledning:

Vejledning for valgstyrere og tilforordnede vælgere

Kontakt

Fællessekretariat
Telefon: 5588 5100
Sidst opdateret den 8. maj 2019