Erhvervsbyggeri

Når du skal bygge nyt eller udvide din virksomhed, er der en række ting, du skal vide.

Foto af håndværkere - byggeri

Her kan du læse mere om, hvordan du søger byggetilladelse, zonetilladelse, bruger byggesagsarkivet m.v.
Læs mere om byggeri

Forhåndsdialog og vejledning til virksomheder, der skal bygge

Kommunen deltager gerne i forhåndsdialog med virksomhedsejer/bygherre forud for byggeansøgning/-projekt. Skal du bygge til, bygge nyt eller indrette dig i eksisterende lokale, skal du være velkommen til at kontakte kommunens erhvervsbyggesagsbehandlere.

Det skal dog præciseres, at kommunens rolle ved forhåndsdialogmødet udelukkende vil være at vejlede. Kommunen kan ikke fungere som bygherrerådgiver ligesom et tilbud om forhåndsdialog ikke automatisk indebærer, at byggesagsbehandlingen sker på stedet.

Kommunen vejleder alle virksomheder, der har spørgsmål om godkendelse af byggesager. Det drejer sig om information om gældende love og regler for de enkelte byggerier og de særlige procedurer en myndighedsgodkendelse kræver. Konkret rådgivning om de rent byggetekniske ting, herunder statiske beregninger, varmetabsberegninger m.m. rådgives der ikke om. Her henvises til de rådgivende firmaer i byen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Byggemyndighed
Telefon: 5588 6110
E-mail:

Kontakt

Jesper Møller
Telefon: 5588 6119
E-mail:  ,

Kim Stougaard
Telefon: 5588 6126
E-mail:  

Sidst opdateret den 8. april 2019