Glasmagervej 32 i Fensmark

Erhvervsgrund på Glasmagervej 32 i Fensmark øst sælges.

Billede fra webgis over Glasmagervej 32 i Fensmark
Luftfoto af Glasmagervej 32 i Fensmark

Erhvervsgrunden er beliggende  på Glasmagervej 32. Grundarealet er 4.430 m2. Der må opføres bebyggelse til kontorvirksomhed, lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed. Se i øvrigt lokalplanerne for området under salgsoplysninger nederst på siden.

Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 2.000 m2 eller med en mindre bredde end 40 m.

Mindstepris    

  • Glasmagervej 32 i Fensmark. Mindstepris 100 kr. pr./m2, eksklusiv kloaktilslutning. Oven i prisen kommer der udgift til kloaktilslutningsbidrag, som er afholdt forbindelse med byggemodningen.

Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet
 

Tilbudsgivning

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune,  Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, .

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

 

Lokalplan 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 22. august 2019