Glumsø Erhvervspark

Erhvervsområde på ca. 10.000 kvm. med god beliggenhed sælges. Arealet ligger i den nordlige udkant af Glumsø og med god forbindelse mod Ringsted sælges.

Luftfoto fra webgis over Glumsø Erhvervspark
Luftfoto fra webgis over Glumsø Erhvervspark

Et mindre erhvervsareal på ca. 10.200 m2. Området er ikke udstykket i parceller, men udstykning vil så vidt muligt ske efter købers ønske til grundstørrelse og beliggenhed. Kan så vidt muligt udstykkes efter købers ønske.

Grundstørrelsen skal være mindst 2000 m² og med en mindste facadebredde på 30 m.

 Kort over Glumsø med markering af det ledige erhvervsareal

Mindstepriser

Mindstepris: 110 kr. pr. første 1.000 m2, derefter kr. 50 pr. m2 eksklusiv moms. Mindsteareal er 2.000 m2 jf. lokalplanen.

Inkluderet i grundprisen er:

 • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

 • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
 • Udgifter til udstykning (landinspektør og afgifter)
 • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
 • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
 • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
 • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
 • Jordbundsundersøgelse
 • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.
 •  

  Tilbudsgivning

  Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved.

  Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for, at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

  Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

   

  Salgsoplysninger

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 22. august 2019