Erhvervsområde ved Køgevej i Næstved - SOLGT

Kommende erhvervsområde ved Nord for Køgevej i Næstved - forlængelse af Næstved Megacenter.

Illustration af udsigt fra parkeringspladsen ved det nye centerområde
Illustration af udsigt fra parkeringspladsen ved det nye centerområde

Næstved styrker sin detailhandelsposition med nyt stort handelsområde.

Næstved Kommune har netop valgt ejendomsudviklingsfirmaet Innovater til at udvikle og opføre et såkaldt boxbutikområde på ca. 20.000 m2 på Køgevej i forlængelse af Næstved Megacenter.

Oversigtsfoto over det nye centerområde ved Køgevej i Næstved

Det er endnu uvist, hvor mange og hvilke butikker, der åbner på Køgevej. Men sikkert er det, at Innovater, med Retail Architects og Årstiderne Arkitektersom rådgivere, har sikret sig retten til at købe og udvikle det i alt 53.300 m2 store areal (svarende til godt 7,5 fodboldbaner), som ligger lige øst for Megacentret.

Det glæder os meget, at Næstved Kommune har valgt os i bestræbelserne på at gøre det stærke handelsområde ved Køgevej endnu mere interessant for kunder i Næstved og det store opland, byen tiltrækker. Vi vil gå ydmygt til opgaven med en vision om at udvikle mere end bare flere "bokse" - vi skal skabe et sted, hvor man som handlende har lyst til opholde sig og lade sig inspirere. Det er en stor opgave, og kommunen viser stor kommerciel forståelse, når de har valgt denne udbudsform, der giver os tid og mulighed for i samarbejde at skabe de bedst mulige rammer for at tiltrække nye, spændende butikker,siger Peter Søgaard, udviklingsdirektør i Innovater.

Det var et enigt byråd, der i februar 2017 besluttede, at kommunen skulle sælge jorden samlet ved at udbyde området til privat virksomhed, der ville byde ind med viden og erfaring inden for boxbutikområdet samt med kapital til at udvikle og drive det.

Dermed har byrådet sikret sig et samlet udtryk for området og ikke mindst et stort parkeringsareal på 350 - 400 p-pladser. Netop Innovater har sammen med Retail Architects og Årstiderne Arkitekter udformet et handelsområde, hvor bygningerne vil følge de forskellige højder i landskabet, og etagerne vil skyde sig ind over hinanden. Det vil skabe mulighed for udstillinger, torv, udeservering, medarbejderfaciliteter og andre aktiviteter på terrasser på tagene, der vil bliver bundet sammen af trapper, hvor besøgendekan bevæge sig fra plateau til plateau.

Innovater står også for at forlænge Vestergårdsvej, så man kan køre til området vest fra. Desuden bliver der anlagt en rundkørsel på Køgevej, der giver en bedre afvikling af trafikken, så man kan holde den tunge trafik fra varetransport adskilt fra kundetrafik.

Næstved Kommune går nu i gang med at udarbejde et udkast til en ny lokalplan for området. Falder alt på plads vil en endelig lokalplan formentlig kunne vedtages i efteråret 2018, hvorefter der kan gives tilladelse til byggeriet med mulighed for åbning af butikkerne i 2019.

Projektet glæder hele Økonomiudvalget, der sammen med borgmester Carsten Rasmussen ser frem til de mange arbejdspladser, som bliver skabt.

På hele byrådets vegne vil jeg byde Innovater varmt velkommen til Næstved, hele Sydsjællands handelscentrum. Der er ingen tvivl om, at området vil sætte yderligere gang i vores vækst og udvikling. Og det viser, at også investorer uden for Næstved er overbeviste om, at vi er værd at investere i, fortæller borgmester Carsten Rasmussen på vegne af Økonomiudvalget.

Fakta om det nye handelsområde
Grundareal: ca. 53.329 m2
Bebygget areal: ca. 20.000 m2
Parkeringspladser: I niveauet 350-400
Butiksantal endnu ukendt
Bygningsetager: 1 - 2 etager
Bygningshøjde:5 - 8,5 - 11 meter

Læs mere om Innovater her:

https://www.innovater.dk/profil

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 8. april 2019