Lillemarken Erhvervsområde

Erhvervsarealer udbydes til salg, - kan anvendes til erhvervsformål i form af håndværks- og lettere fremstillingsvirksomhed, entreprenør- og oplagsplads, engroshandel, forretningsvirksomhed og lign., samt offentlige formål.

Kort over Lillemarken

Lillemarken Erhvervsområde er beliggende ved Ny Præstøvej med kort afstand til Næstved Centrum.

Tidligere var området udlagt til offentlige formål, men med vedtagelsen i december 2008 af lokalplan E22.1.-2 for Lillemarken Erhvervsområde, er der nu mulighed for salg til anden anvendelse.

Området er delvist byggemodnet , hvorfor alene delarealer udbydes til salg.

Delareal 2

  • Delareal 2 - er på ca. 4.075 kvm.

Salgsprisen er 200 kr. pr. kvm. eksklusiv moms.  Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak.

Køber skal selv afholde nødvendige udgifter herudover:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks.
    kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet. 

Udbudsvilkår med kortbilag kan ses under Salgsoplysninger eller fås ved henvendelse til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Stab Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, tlf. 55 88 50 20 eller e-mail  

 

Tilbudsgivning

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Stab Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, mærket "købstilbud Lillemarken Erhvervsområde". Angiv venligst hvilken grund der ønskes.

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. 

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

 

Salgsoplysninger

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 2. oktober 2019