Lov Erhvervspark

Et lille restareal i Lov Erhvervspark sælges.

Luftfoto af et mindre erhvervsareal på Svinget 8 i Lov
Luftfoto af et mindre erhvervsareal på Svinget 8 i Lov.

På Svinget 8 er der et restareal og det udgør 1.814 m2

Der må ikke ske udstykning på mindre end 1000 m2.

Bygningernes rumfang for den enkelte ejendom må ikke overstige 2m3 pr. m2 af grundens nettoareal og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundens nettoareal.

Mindstepris

Mindstepris: 50 kr. pr.m2. eksklusiv moms.

Luftfoto Lov Erhvervspark - klik for at se et større kort 

Inkluderet i grundprisen er:

  • Vejadgang og vejbelysning

Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør efter eget valg og afgifter)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, eks. kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet
 

Tilbudsgivning

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved, mærket "købstilbud". 

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår.

 

Salgsoplysninger

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

Sidst opdateret den 8. april 2019