Maglemølle - erhvervsarealer ved Maglemølle 50, 4700 Næstved

Erhvervsarealer ved Maglemølle 50 sælges.

Erhvervsarealer v/ Maglemølle 50, Industriområde

Parcellerne udstykkes fra matr.nr. 8-bl, Li. Næstved, Næstved Jorder.

 Oversigt over ledige erhvervsarealer på Maglemølle

Udbuds- og salgsvilkår:

  • Sælges til højestbydende der kan anvende arealerne til det udlagte formål

  • Salg sker uden ansvar for jordbunds- og miljøforhold på grunden

  • Salg sker uden oprydning eller rydning af skov og krat

  • Salg sker uden nogen form for byggemodning, tilslutningsafgifter etc.

  • Udbydes og sælges helt eller delvist i respekt for anvendelse af og vejforsyning til restarealer

  • Køber afholder udgifter til arealoverførsel eller udstykning

  • Sælges ud fra eksisterende planforhold og anvendelsesbegrænsninger, og køber indestår selv for eventuelle myndighedsgodkendelser til eget formål

 

Udbudspris 

Udbydes til en forventet pris på 200 kr. pr. kvm. grund + moms (modsvarende en pris på byggeret a 333 kr. pr. etagemeter). Prisen kan efter forhandling nedsættes såfremt og i det omfang sælger friholdes for udgifter til etablering af vejadgang, omlægning af sti, flytning af shelterplads etc.

 

Tilbudsgivning

Skriftligt købstilbud afgives til Næstved Kommune, Teatergade 8, 4700 Næstved. Udbydes uden tilbudsfrist, men der indgås ikke endelige købsaftaler før tidligst 14 dage efter annoncering.

Udbuddet sker efter reglerne om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme. Kommunen forbeholder sig at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forkaste dem alle.

Udbudsvilkår med kortbilag fås ved henvendelse til Center for Politik og Udvikling, Jura, tlf. 55885016, mail: eller se www.naestved.dk/grundsalg

 

Bilag

 

- Købsaftale

- Udbuds- og salgsvilkår

- Geotekniskundersøgelse nr. 1

- Servitutoversigt over hele området

- Deklaration fra SEAS

- Kortbilag med rids vedr. delnr. 11, 12 og 13

- Kortlægning Region Sjælland

- LER - ledninger i området

- LER - kortrids

- Oversigt ejerforhold privat fællesvej og vejforslag B

- Skema med sektionernes bemærkninger

- Servitutoversigt

- Vejforslag A inkl. overslag

- Vejforslag B inkl. overslag

- Vejledende grænseværdier for støj 

            

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 8. april 2019