Øverup Erhverv

Erhvervsområde syd for Øverup Erhvervsvej sælges - Øverup Erhverv II.

Luftfoto af Confident over Øverup Erhverv II - Bassinbuen og Regnbuen maj 2013
Luftfoto af Øverup Erhvervsområde - vejene Bassinbuen og Regnbuen

Attraktivt byggemodnet erhvervsområde på i alt 117.000 m2, syd for Øverup Erhvervsvej- Regnbuen og Bassinbuen mod jernbanen.

Grunde må ikke udstykkes på mindre end 2.500 m2. Bebyggelsens samlede rumfang må højst udgøre 3 m3 pr. m2 af grundens areal, og højst 60 % af grundens areal må bebygges.

Oversigt over ledige grunde i Øverup Erhverv II - Bassinbuen og Regnbuen

Kontakt os for nærmere dialog om størrelse og beliggenhed af en grund til dit projekt.

Salgspriser

Mindstepris 280.000 kr. pr. første 1.000 mderefter 200 kr. pr. m2. Eksklusiv moms.
Grundpris ved minimum 2.500 mer på 580.000 kr. eks. tilslutningsbidrag mv.

Inkluderet i grundprisen er:

Vejadgang- og vejbelysning.

Køber skal selv afholde øvrige nødvendige udgifter:

  • Tilslutningsbidrag til vand- og kloak, el, varmeforsyning mv. efter gældende takstblad
  • Udgifter til udstykning (landinspektør - for opmåling og tinglysning)
  • Skødeomkostninger, tinglysningsafgift mv.
  • Ledningsudgifter på egen grund, dog også fremføring af forsyningsledninger til nærmeste forsyningsstik, f.eks.
    Kloak til anvist brønd
  • Eventuelt særskilt betaling for etablering af overkørsel til vej
  • Byggesagsgebyr jf. gældende takstblad
  • Jordbundsundersøgelse
  • Eventuel omlægning af drænledning på grunden, hvis påkrævet.
 

Tilbudsgivning

Købstilbud kan sendes til Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Jura, Grundsalg, Teatergade 8, 4700 Næstved. Mærk kuverten "købstilbud". Angiv venligst hvilken grund/beliggenhed der ønskes og evt. alternativ beliggenhed.

Forvaltningen vil efter skøn kunne afkræve køber dokumentation for at der købes til erhvervsvirksomhed, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at grunden anvendes i driften af ejers erhvervsvirksomhed. Dette særligt når der i lokalplan er åbnet mulighed for bolig på erhvervsgrunden i tilknytning til erhvervsbyggeri.

Ved valg af tilbudsgiver forbeholder kommunen sig ret til at sælge til en køber, som ikke har afgivet højeste købstilbud jf. bek. nr. 799 af 2011,  § 6, stk. 2. Se mere under generelle salgsvilkår

 

Salgsoplysninger

 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Jura
Telefon: 5588 5030

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Jura, Grundsalg
Teatergade 8, 4700 Næstved
E-mail:

Gitte Gerløv
Janne Madsen
Telefon 5588 5020

 

Sidst opdateret den 7. oktober 2019