Spildevandsplan

De fleste virksomheder ligger i byerne og får deres spildevand renset i fælles renseanlæg under NK-Spildevand A/S. Virksomheder i det åbne land skal have private renseløsninger, før vandet kan udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Du kan du læse mere om spildevandsplanen og orientere dig om kloakering og renseløsninger på denne side.

Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 18. november 2019