Nye vej-og byggeprojekter ved Stationsområdet

Næstved Kommune samarbejder med staten om, at forbedre tilgængeligheden til Næstved til gavn for erhvervsvirksomhederne, deres medarbejdere og kunder.

Kommende vej- og byggeprojekter i Næstved Bymidte - ved Stationsområdet

Campusbyggeri:

Campus bygger
Bygherre:  VUC
Udførende:  C. C. Contractor A/S
Påbegyndes:  Februar 2017
Færdigt:  August 2018
Fakta:  VUC er bygherre på campusbyggeriet ved Munkebakken. VUC har entreret med C.C. Contractor A/S, som igangsætter byggeriet i februar 2017. De første arbejder vil omfatte rydning af træer, opsætning af byggepladshegn og spunsning. Campus skal være klar til at tage imod elever i august 2018.

Parkeringshuse:

Parkeringshuse
Bygherre:  Næstved Kommune
Udførende:  Ikke kendt
Påbegyndes:  September 2017
Færdigt:  Juli 2018
Fakta:  Næstved Kommune er bygherre på to parkeringshuse. Et parkeringshus til ca. 300 biler ved Grønvej som placeres ovenpå den eksisterende parkeringsplads. Og et parkeringshus ved Rampen til ca 450 biler. Parkeringshusene udbydes i foråret 2017, og opførelsen forventes igangsat efter sommerferien 2017. Det er planen, at begge huse skal stå klar til brug i sommeren 2018.

Ombygning af Rampen og omlægning af vejforløb ved Skyttemarksvej og Grønvej

Ombygning Rampen, omlægning Skyttemarksvej og Grønvej
Bygherre:  Banedanmark
Udførende:  MT Højgaard
Påbegyndes:  Juni 2017
Færdigt:  November 2018
NB:  Rampen spærres for trafik i ca. 3 mdr. i efteråret 2018
Fakta: Banedanmark skal have etableret en højere jernbaneoverkørsel end den eksisterende på Rampen. MT Højgaard er entreprenør på opgaven og vil etablere en ny jernbaneoverkørsel nord for den eksisterende. Trafikken over Rampen opretholdes så længe som muligt. Det vil blive nødvendigt at lukke Rampen for trafik i en periode i efteråret 2018. På begge sider af banen bliver det nødvendigt at tilpasse de eksisterende vejforhold. Skyttemarksvej og Grønvej omlægges. Dette arbejde udføres også af MT Højgaard. Arbejderne går i gang i juni 2017 og forventes afsluttet i slutningen af 2018.

Udlændingestyrelsen bygger kontorhus:

Udlændingestyrelsen bygger
Bygherre:  Bygningsstyrelsen
Udførende:  Ikke kendt
Påbegyndes:  Medio 2018
Færdigt:  December 2019
Fakta:  På Posthusgrunden ved stationen skal Udlændingestyrelsen opføre et kontorbyggeri. Bygningstyrelsen er bygherre på vegne af Udlændingestyrelsen. Kontorbyggeriet vil få plads til ca. 400 medarbejdere. Bygningsstyrelsen er i gang med de forberedende arbejder og forventer at igangsætte selve byggeriet i løbet af 2018. De forventer, at kunne tage kontorhuset i brug i udgangen af 2019.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019