Fastholdelse og fravær

Forebyggelse og nedbringelse af sygefravær kan være en vanskelig og ofte omkostningstung opgave. Erfaringer viser, at medarbejderen hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet, når vi sætter ind tidligt i sygdomsforløbet.

Vi anbefaler derfor, at du allerede fra første formodning om risiko for sygemelding eller på første sygedag anmoder om et fastholdelsesforløb.


 
Ulla Denk
Fastholdelsekonsulent
Tlf. 5588 6547/ 2545 0477

Poul Rasmussen
Fastholdelsekonsulent
Tlf. 5588 6618
 
Steen Lindy Christensen
Fastholdelseskonsulent
Tlf. 5588 6503/ 2938 3082

   

Er din medarbejder i overhængende fare for at blive sygemeldt? Måske er din medarbejder allerede sygemeldt, og udsigterne til tilbagevenden er langvarige? Eller har din medarbejder udfordringer, der gør, at hn har vanskeligt ved at udføre arbejdet på almindelige vilkår og derved er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet?

Uanset hvilke udfordringer du som arbejdsgiver står overfor i forhold til fastholdelse, så står vi klar til at hjælpe. Udover indsigt i støttemulighederne inden for lovgivningen, har vi stor viden og erfaring med at begrænse sygefravær og sikre fastholdelse. Til gavn for både dig som leder, din bundlinje og din medarbejder.


Fast Track
Er din medarbejder allerede sygemeldt, og har du en fornemmelse af, at din medarbejders sygefravær er i risiko for at vare mere end otte uger, kan du inden for de første fem uger af fraværet anmode om et Fast Track forløb. Med Fast Track kommer du og din medarbejder automatisk i overhalingssporet, da vi forpligter os til at igangsætte forløbet inden for 14 dage fra anmodningen. En hurtig indsats med relevant støtte og konkrete redskaber kan ofte bremse en uheldig udvikling og mindske både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

Husk, at Fast Track er et frivilligt tilbud, og at din medarbejder ikke er forpligtet til at tage imod den tidlige indsats. Det er derfor altid en god idé at inddrage din medarbejder, allerede inden der anmodes om Fast Track.

 

Privat virksomhed

Kommunal virksomhed

Fast Track

Anmod om Fast Track på www.virk.dk

Anmod om Fast Track ved at kontakte din personlige personalekonsulent i Center for Koncernservice og Økonomi

Fastholdelse

Kontakt os direkte på vores hotline 2016 6574

Kontakt din personlige personalekonsulent i Center for Koncernservice og Økonomi og hør om mulighederne

Kontakt

Center for Arbejdsmarked
Telefon: 5588 6600

Kontakt Center for Arbejdsmarked

Center for Arbejdsmarked
tlf. 55 88 66 00

Kontakt Næstved Sundhedscenter

Næstved Sundhedscenter
tlf. 55 88 14 00


HOTLINE

Ring 20166574

Mail:

Sidst opdateret den 10. december 2019