Landbrug

Landbrugsportal-hjul 
Besøg de forskellige emner på vores landbrugsportal ved at klikke på deres titel

Læs mere om husdyrgødning Læs mere om ansøgninger og anmelderordninger Læs mere om landbrugstilsyn Læs mere om høringer og offentliggørelser Læs mere om klager og gener Læs mere om dyrehold

I Næstved Kommune er der ca. 1200 landbrug heraf ca. 250 landbrug med husdyr – de såkaldte husdyrbrug.

Her kan du læse om de forskellige områder inden for husdyrhold - lige fra hvordan husdyrgødning skal opbevares og spredes på markerne til, hvad du gør, hvis du gerne vil have høns i byen.

Kommunen skal vejlede og føre tilsyn med miljøforhold på husdyrbrug, behandle anmeldelser og ansøgninger om dyrehold og staldanlæg. Det vil sige, at du skal kontakte os, hvis du gerne vil starte et husdyrbrug her i kommunen, udvide eller ændre det husdyrhold, du allerede har.

Har du spørgsmål om landbrug og husdyrhold, må du meget gerne skrive til os via

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:


Sidst opdateret den 18. september 2019