Servicemål og sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider for Næstved Erhverv og Næstved Kommune, erhvervsrettede myndighedsopgaver

 

Oversigt over sagsbehandlingstider

 

Generelle svartider

Responstid “En indgang”- Næstved Erhverv vender tilbage:

1 arbejdsdag/ 24 timer

Simple sager- forespørgsler - ingen sagsbehandling

10 arbejdsdage

Bygninger

Anmeldelsessager = Carport, garage, udhus eller overdækkede arealer

10 arbejdsdage

En-familie og dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt til- og ombygninger til disse

30 arbejdsdage

Erhvervs- og etageboligbyggeri, til og ombygninger. (ved første dialogmøde afstemmes sagsgang og sagsbehandlingstid med virksomheden/ansøger)

30 arbejdsdage

Øvrige erhvervssager

30 arbejdsdage

Landbrugsbyggeri

30 arbejdsdage

*Bemærk at byggesagsbehandlingstiderne er hurtigere end loven foreskriver

Planlægning og Byudvikling

Kommuneplantillæg

(Tidsplan aftales for hvert enkelt tillæg)

Lokalplaner

(Tidsplan aftales for hver enkelt lokalplan)

Landzonesager

20 uger

Veje og byrum

Tilladelse til fast stadeplads

10 arbejdsdage

Tilladelse til løs stadeplads + parkeringsplads

15 arbejdsdage

Tilladelse til udeserveringsareal

10 arbejdsdage

Tilladelse til benyttelse af gadeareal generelt

8 arbejdsdage

Tilladelse til etablering af overkørsel

5 arbejdsdage

Tilladelse til skilte og bannere

5 arbejdsdage

Tilladelse til opstilling af stilladser og containere

5 arbejdsdage

Gravetilladelse

8 arbejdsdage

Miljøgodkendelser virksomheder

Bilag 1-virksomheder

200 arbejdsdage

Bilag 2- virksomheder

130 arbejdsdage

Husdyrbrug

§10

110 arbejdsdage

§11

155 arbejdsdage

§12

180 arbejdsdage

§16

160 arbejdsdage

Center for Arbejdsmarked - hjælp til ansættelser mm.

Hotline, hurtig udvælgelse af egnede emner til arbejdsgivere                                                                                                                                                                                                    24 timer

Ordinær ansættelse, udvælgelse af cv’er evt. deltagelse i ansættelsessamtaler mm.
3 arbejdsdage

Løntilskud, ydes i en begrænset periode ved behov for yderligere opkvalificering
5 arbejdsdage

Virksomhedspraktik, 4 ugers afprøvning af borgers kvalifikationer, gratis for virksomheder
5 arbejdsdage

Fleksjob, ansættelse af borgere (med skånehensyn) på deltid
10 arbejdsdage

Voksenlærlinge, til personer >25 år, flere tilskudsmuligheder
5 arbejdsdage

Jobrotation, send ansatte på uddannelse og brug vikarer, hør om tilskudsmulighed
5 arbejdsdage

Arbejdsfordeling, hvordan kan den bruges for at undgå opsigelser?
5 arbejdsdage

Varslingssager, hvad er mulighederne for de ansatte?
5 arbejdsdage

Kontakt

Center for Politik og Udvikling

Kontakt til Næstved Erhverv a/s

Næstved Erhverv
Teatergade 6, 4700 Næstved
5588 5544

Sidst opdateret den 8. april 2019