Regler for deponering af Taxitilladelser

Deponering af taxi-tilladelser i tilfælde af for eksempel sygdom

Regler for deponering af taxitilladelser i Næstved Kommune

I medfør af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 405 af 8. maj 2012 § 14 kan kommunalbestyrelsen lave regler for deponering af tilladelser for de tilfælde, hvor en indehaver af en tilladelse i længere tid er afskåret fra at udnytte den.

Teknisk Udvalg har udarbejdet nedenstående regler.

§ 1. Hvis en indehaver af tilladelse til taxikørsel i Næstved Kommune på grund af sygdom eller lignende i længere tid er afskåret fra at udnytte sin tilladelse, deponeres den hos kommunen. Deponeringen kan ske i et tidsrum af indtil 3 måneder, der, hvor det er i overensstemmelse med betjeningen af publikum, kan forlænges af kommunen i højst 3 måneder.
§ 2. Ansøgning om deponering skal ske skriftligt til Taxinævnets sekretariat. Ved sygdom vedlægges en lægererklæring med angivelse af skøn over sygdommens varighed. Ved skade på bilen vedlægges dokumentation fra værksted eller forhandler.
§ 3. Genoptager en indehaver af en tilladelse til taxikørsel ikke sin virksomhed inden udløbet af den i § 1 fastsatte frist, bortfalder tilladelsen.
§ 4. Deponeringsreglerne er offentligt tilgængelige på Næstved Kommunes hjemmeside.
§ 5. Deponeringsreglerne er gældende fra den 01.10.2017

Vedtaget af Teknisk Udvalg, den 12.09.2017
Formand Søren Revsbæk

Du kan også hente reglerne her i pdf-format: Regler for deponering af taxitilladelser

 

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:

KONTAKT

Center for Trafik,
Rådmandshaven 20,
4700 Næstved,
 
Telefon 5588 6039

Takster/priser

Sidst opdateret den 8. april 2019