Tilladelser

Næstved Kommune giver en række tilladelser og bevillinger, der kan være relevante for din virksomhed.

Du kan bl.a. læse om gravetilladelser, stadepladser, parkering, taxabevilling eller om hvordan du får tilladelse til at lave et arrangement på kommunens grønne områder eller på veje og pladser.

Du skal f.eks. søge om tilladelse til at:

Grave i eller henover et vejareal

Opstille stillads, mobilkran, transportable personløftere, containere, beholdere eller andet mobilt stilladsmateriel på et vejareal eller et areal, der grænser lige op til et vejareal

Du kan læse mere om:

Parkeringsdispensationer 

Opsætning af skilte i det åbne land

Øvrige tilladelser

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019