Udbud af vintertjeneste med lastbiler, traktorer og håndbarbejder i Næstved Kommune

Næstved Kommune udbyder henover sommeren nye rammeaftaler vedrørende vintertjeneste.

Næstved Kommunes nuværende aftaler omkring vintertjeneste med lastbiler, traktorer og håndarbejder er udløbet, og der skal indgås nye aftaler inden den kommende vintersæson.


Udbuddet køres elektronisk via kommunens udbudsportal: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=NK , hvor udbudsmaterialet findes, og hvor der afgives tilbud. Registrering og brug af systemet er ganske gratis. 

Interesserede tilbudsgivere har mulighed for at deltage i et orienteringsmøde omkring udbuddet. På orienteringsmødet vil tilbudslisten blive gennemgået, ligesom  der vil orienteres omkring brug af udbudsportalen EU-Supply samt udfyldelse af  ESPD. Specifikke spørgsmål vil ikke blive besvaret på selve mødet, men udsendt via EU-Supply til alle tilbudsgiveres orientering. 

Tilmelding til orienteringsmøde sker via beskedfunktionen i EU-Supply, alternativt på mail til
Angiv venligst i beskeden hvilket orienteringsmøde der deltages i. 

 
Næstved Kommune
Kontakt Center for Politik og Udvikling