Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

19. marts 2019

I denne uge er der høring i forbindelse med udkast til en ny erhvervsstrategi, der er temamøde for...

13. marts 2019

Konkurrencen Byg en By for 8. klasser i Næstved sætter elevernes faglighed og innovationskompetence...

12. marts 2019

Der er flere ledige grunde til salg i kommunen. Det gælder både parcelhusgrunde, jordbrugs-parceller...