Varsling af strejke og lockout i Næstved Kommune

Næstved Kommune er, som de øvrige kommuner i landet, også omfattet af den varslede konflikt. Strejkevarslet på nuværende tidspunkt lyder på 6. maj 2018, mens lockoutvarslet er 12. maj 2018. Der er forskel på, hvordan borgerne i kommunen vil blive påvirket af konflikten. Vi vil her give et overblik over, hvilke områder i kommunen, der er omfattet og dermed bliver påvirket af konflikten.

Vi anbefaler i øvrigt, at man via dagspressen holder sig orienteret om de forskellige parters udmeldinger og tidsvarsler.

Hvilke områder kan blive omfattet af strejke 6. maj?

  • Socialpædagoger ved Hollænderhusene
  • Socialpædagoger og værkstedsassistenter ved Næstved Sociale Virksomhed

Hvilke områder kan blive omfattet af lockout 12. maj?

  • Skoler
  • Dagtilbud
  • Tandplejen
  • Sundhedsplejen
  • Center for Arbejdsmarked
  • Biblioteker, Borgerservice og kulturtilbud
  • Administrationen

Bemærk, at hele ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner mm. næsten helt er undtaget fra lockouten.
De enkelte institutioner kan oplyse nærmere om omfanget.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019