Næstved Frivilligråd

Næstved Frivilligråd er et råd, som har til formål at virke til gavn for borgere i Næstved Kommune gennem frivilligt socialt eller sundhedsfremmende arbejde. 

 

 

 

Næstved Frivilligråd

 

Næstved Frivilligråd er oprettet for at optimere samarbejdet mellem  de frivillige sociale foreninger i kommunen og Næstved Kommune.
Målsætningen er at bygge bro mellem foreningerne og Næstved Kommune, så samarbejdet bliver  til glæde og gavn for de frivillige og forvaltningen i kommunen samt at højne kvaliteten i ”Det frivillige sociale arbejde.”

 

Læs mere om Frivilligt socialt arbejde og Frivillighedspuljen HER

Næstved Kommune
Kontakt Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019