Frivilligrådets bestyrelse

Næstved Frivilligråd består af repræsentanter fra en række forskellige sociale foreninger, hvilke fremgår af medlemslisten.

Kontakt til Næstved Frivilligråd:

Formand Birgit Parkdal

Medlemsliste for Næstved Frivilligråd fordelt på valggrupper

Valggruppe 1: Patient-, sygdoms- og pårørendeforeninger  

Birgit Parkdal, Alzheimersforeningen,
Kirsten Boriis, Gigtforeningen

Rita O. Christensen, Autisme 4700 ( Suppleant)

Valggruppe 1a: Patient-, sygdoms- og pårørendeforeninger  

Viggo Thomsen, Scleroseforeningen  , Kasserer
Susanne Thuge, Kræftforeningen de Aktive

Hanne Feveile, Hjerteforeningen (Suppleant)

Valggruppe 2 : Børn/unge familie

Annalise Blak, Mødrehjælpen
Ebbe Fossing Nielsen, Home Start

Vibeke Nørgaard , Home -Start (Suppleant)

Valggruppe 3: Humanitære foreninger

Hiba Belhaiba, Nødhjælpsdepotet
Anja Adjoh, Frelsens Hær,  udgået forår 2019

Tina Wesselhoff, Frelsens Hær  , indtrådt forår 2019

Valggruppe 4: Andre

Kirsten Krøll, Gå-tur-venner
Repræsentantskabet har fuldmagt til at finde nyt bestyrelsesmedlem.

Dorthe Kristiansen, Fuglebjerg- Sandved Pensionistforening, ( Suppleant)

 

Tilforordnede medlemmer

Jonna Møller Riis , Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Kommune 
Jette Leth Buhl, Frivilligcenter Næstved
Anette Brix, Byrådsrepræsentant
Michael Perch, Byrådsrepræsentant.

 

 

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail: