Integrationsrådet

Nyt integrationsråd glæder sig til at komme i gang. Det nye integrationsråd er nedsat. Det består af 11 etniske foreninger og er det største nogensinde. Rådet skal være med til at sikre den gode integration i Næstved frem til 2021.

IR2
Integrationsrådet består fra højre af: Bagerste række: Isam Saeed, Anette Brix, Idris Farzad, Mohamoud Osman, Dusan Jovanovic, Ole Hardt, Amdi Søltoft, Mohamed (Hiba) Belheiba, Maher Mechlawi, Ebbe F. Nielsen, Sara Baun Bach, Rikke Mathiesen, Dragan Mikulovic og Aligo Francis. Forreste række: Rebecca Helqvist, Sarah Buruk, Thisa Ruban Thiruchelvam, Tonny Ploug, Lidia Szuster og Pamela Hilda Drachmann.

Integrationsrådet perioden 2018-2021.

Stor virkelyst og en gruppe der brænder for integrationen af nye medborgere i Næstved. Sådan lyder beskrivelsen af det integrationsråd, der er blevet nedsat for perioden 2018-2021. Rådet består af repræsentanter fra 11 etniske foreninger. Det er det største nogensinde, og et råd der kan gøre en forskel for, at byrådets integrationsindsats hænger godt sammen, og at der er ligestilling uanset ens baggrund.

Rådet er således et bindeled og talerør for de etniske foreninger i Næstved Kommune, ligesom det er med til at skabe netværk, holde debatmøder og sætte fokus på vigtige temaer.

- Vi glæder os til at samarbejde med de andre etniske foreninger og gøre en forskel for integrationen i Næstved Kommune, fortæller Mohamoud Osman fra Somali-Næstved Kulturforening, der er et af de nye medlemmer i Integrationsrådet

Integrationsrådet springer nu i arbejdstøjet og skal i gang med at fastlægge, hvilken vision de gerne vil arbejde efter i perioden, ligesom de skal fastlægge, hvilke aktiviteter de gerne vil gennemføre

De 11 etniske foreninger er: Dansk-Afghansk forening ved Næstved, Naest Ved Afrika, Arabisk Forening, Den Filippinske Klub, Den Kurdiske forening i Næstved, Somali-Næstved Kulturforening, Polsk-Dansk Forening i Næstved, Den Tamilske Forening, Næstved Tyrkiske Forening, Den Serbiske Forening og Hindu Kulturcenter.

Udover de 11 etniske foreninger består rådet af repræsentanter fra Lærdansk Næstved, Røde Kors, Sam-X, Nødhjælpsdepotet, LO, DA, Frivilligecentret, Fritidsudvalget og politikere fra Byrådet.

Integrationsrådet afholder møder mindst 4 gange om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Du kan læse mere om Integrationsrådets sammensætning, arrangementer mv. ved at klikke på temaerne i venstre side. Ligesom du kan finde en folder om Integrationsrådet her

Har du spørgsmål om eller til Integrationsrådet kontakt:

Sekretær Tenna Fonseca Kaarslev
tlf. 5588 6542

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Direktionssekretariatet
E-mail:

Hvad arbejder de med i Integrationsrådet?

De:

  • er kommunens bindeled og talerør for de etniske foreninger i Næstved Kommune
  • skaber netværk mellem de etniske minoritetsforeninger i kommunen
  • afholder debatmøder og oplysende arragementer
  • sætter fokus på forskellige temaer
  • giver vejledende udtalelser om integrationsindsatsen i kommunen
  • behandler ikke enkeltsager, men de kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål
  • deltager i Foreningernes dag
  • afholder årligt stormøde
Sidst opdateret den 13. december 2019