Støtteordning til vedligeholdelse af gadekær, grønne områder og til gadekærsprojekter

Foto af gadekær og grønne områder i Blangslev og Hammer

Hvad er formålet?

Næstved Kommune vil gennem landdistriktspolitikken "Godt liv på landet – og i byerne uden for Næstved by" styrke både udviklingen og synligheden af vores skønne og attraktive lokalområder. Naturen og fællesskabet på landet kan noget særligt, og det skal vi værne om.

Bylaug kan søge om tilskud til vedligeholdelse af gadekær og andre offentlige grønne områder i landsbyen. Med tilskudsordningen vil vi gerne styrke det lokale fællesskab og engagement i landsbyerne, samt give frivillige mulighed for at tilrettelægge drift og aktiviteter ud fra egne værdier.

Bylaug kan også søge om tilskud til gadekærsprojekter. Ansøgningen skal indeholde et budget og en beskrivelse af projektet. Det er højst 50 % af de samlede udgifter, der kan imødekommes og max. 10.000 kr. Ansøgninger sendes på mail til inden den 1. juni.  

Hvem kan søge?

Aktive bylaug, der er registreret på kommunens hjemmeside, kan søge om tilskud. For at dokumentere at bylauget er aktivt, skal referatet fra den seneste generalforsamling indgå i ansøgningen. Se registrerede bylav i Næstved Kommune

Hvis bylauget ikke er registreret, kan det ske ved henvendelse til denne mail:    

Hvis I vil oprette et bylaug, er der en vejledning her              

Hvad gives der tilskud til?

Der gives tilskud til vedligeholdelse af landsbyens gadekær og grønne fællesarealer. Arealerne skal være kommunalt ejede, have status som fælles gadejord eller lignende. Hvis arealet er privatejet, skal der være offentlig adgang, hvilket skal dokumenteres i ansøgningen.  

Hvor stort er tilskuddet?

Der gives årligt 3.000 kr. i støtte til vedligeholdelse.   

Hvordan søges tilskud?

Bylauget sender en mail til

Ansøgningen skal indeholde adressen på det gadekær og/eller de grønne områder, der søges tilskud til, referatet fra den seneste generalforsamling samt bylaugets CVR nr. og Nem konto.

CVR nr. oprettes på www.virk.dk under forening. Bylaugets konto tilknyttes som Nem konto ved henvendelse til banken.  

Ansøgningsfrist m.v.

Ansøgningen skal indsendes inden den 24. juni. Ved positivt svar forventes tilskudsbeløbet udbetalt inden den 1. september.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail:

Gadekærsdag i Bonderup

Gadekærsdag i Bonderup

Gadekærsdag i Bonderup

Sidst opdateret den 14. maj 2019