Venskabsbyer

Næstved Kommune har 5 officielle venskabsbyer.

De fem venskabsbyer

I samarbejde med Foreningen Norden indgik Næstved de første aftaler i 1947 med Rauma (Finland), Gävle (Sverige) og Gjøvik (Norge). I 1990 sluttede Sopot (Polen) sig til og 1991 Álftanes (Island).

Næstved-Danmark
Antal indbyggere: 80.130
Areal i km2:  684
Afstand til hovedstaden: 80 km → København

Gjøvik. Norge
Antal indbyggere: 27.300
Areal i km2:  681
Afstand til hovedstaden: 120 km → Oslo

Rauma, Finland
Antal indbyggere: 37.000
Areal i km2:  247
Afstand til hovedstaden: 80 km → Helsinki

Gävle, Sverige
Antal indbyggere: 92.170
Areal i km2:  1.603
Afstand til hovedstaden: 149 km → Stockholm

Sopot, Polen
Antal indbyggere: 42.900
Areal i km2:  17
Afstand til hovedstaden: 347 km → Warszawa

 

Samarbejdsrelationer

Venskabsbysamarbejdet er traditionelt baseret på kulturel og social udveksling, der understøtter tillid og forståelse for andre kulturer.

De nordiske venskabsbyer holder hvert andet år møder på politiske niveau efter følgende turnus: Gjøvik, Gävle, Álftanes, Rauma og Næstved. 

På administrativt niveau holdes der årlige møder på direktionsniveau omkring udviklingsprojekter og tendenser i den offentlige sektor, samt formidles ønsker fra de respektive kommuners organisationer vedrørende udvekslingsarrangementer.

 

Idrætsområdet

Der holdes hvert andet år venskabsbystævner på skift mellem de nordiske venskabskommuner.

Stævnerne holdes med ankomst tirsdag og afrejse fredag i sidste uge i juni eller første uge i juli efter værtskommunens beslutning. Der afholdes konkurrencer onsdag, torsdag og fredag.

Der inviteres 50 unge og 2 hovedledere. Værtskommunen afholder opholdsudgifter, indkvartering på skoler eller fritidsejendomme og de besøgende afholder selv transportudgifter til og under arrangementet.

I Næstved varetages venskabsbystævnerne af Næstved Idræts Union med et kommunalt tilskud.

 

Kulturområdet

Der afholdes hvert andet år kulturdage på skift mellem de nordiske venskabskommuner. 

Formålet med kulturdagene er at fremme det nordiske samarbejde gennem udveksling af kulturelle aktiviteter, hvor kulturbegrebet defineres bredt, dog idræt holdes udenfor grundet egne stævner.

De seneste stævner har været arrangeret under temaerne ”dans” og ”folkemusik”.

Den arrangerende kommune er ansvarlig for indkvartering og forplejning i skoler, vandrehjem, vennefamilier eller lignende. De deltagende kommuner afholder selv transportudgifter.

Ved stævnerne deltager to – fire politisk/administrative repræsentanter pr. kommune.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019