Social – og Sundhedsassistentelev (SSA)

Social- og Sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse uden trin.

Social- og sundhedsassistentelev

Uddannelsen til Social- og Sundhedsassistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde:

 • Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Fakta om uddannelsen
 

 • Næstved Kommune samarbejder med SOSU Sjælland om at uddanne Social – og Sundhedsassistenter.
  www.zbc.dk
 • Ansættende myndighed vil være Næstved Kommune.
 • Uddannelsen varer fra 3 år, 9 mdr. og 3 uger til 4 år, 6 mdr. og 3 uger, inklusiv grundforløb.
 • Uddannelsen veksler mellem skole- og praktikperioder.
 • Når du har en ansættelseskontrakt med Næstved Kommune, finder vi i samarbejde med skolen en praktik plads til dig i alle 3 praktikker:
  • Praktik 1: Sygepleje, sundhedsfremme og rehabilitering i Det nære Sundhedsvæsen
  • Praktik 2: Psykiatrisk sygepleje og rehabilitering i Det sammenhængende Sundhedsvæsen
  • Praktik 3: Somatisk sygepleje og rehabilitering i Det sammenhængende Sundhedsvæsen
 • Der er mulighed for praktik i udlandet.
 • Når du er i praktik skal du møde kl. 7.00. Der vil ligeledes være både weekend- og aftenvagter. Du er i praktik 37 timer/ugen.

 

Økonomi

Du får ansættelse i kommunen. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA og KL.
Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne efter gældende regler.
Læs om reglerne på retsinformation.dk 

Transportudgifter i praktikperioderne er for egen regning.

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse på min. 24 timer/ugen inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

 • som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område
 • som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende eller private plejehjem
 • som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
 • som handicaphjælper på voksenområdet
 • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet
 

Adgangsmuligheder

Som udgangspunkt skal du have bestået GF 2 eller GF 2 EUX, målrettet til SSA uddannelsen.

Der vil være mulighed for at komme ind med andre relevante uddannelser f.eks. PA eller SSH (sidstnævnte i en periode fremover). Denne vurdering sker via en realkompetence vurdering, som kan erhverves på f.eks. Social - og Sundhedsskolen.

Næstved Kommune optager efter en samlet vurdering i forhold til skoleuddannelse, karakterniveau, uddannelser, tidligere jobs, udtalelser, udenlandsophold, arbejde som frivillig og om du har skrevet en god motiveret ansøgning.
Dine kompetencer vil kun tælle, hvis der medfølger dokumentation.
 

Ansøgning og holdstart

Næste holdstart hvor du kan starte uddannelse er august 2019. Åbnet for ansøgning til dette hold er marts 2019.

 

Godskrivning af praktikken

Social- og sundhedshjælper

Afkortning af skoleuger: 5 uger
Afkortning af praktikmåneder: 5 måneder

Pædagogisk assistent

Afkortning af skoleuger: -
Afkortning af praktikmåneder: 2 måneder

Plejehjemsassistent

Afkortning af skoleuger: -
Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

Sygehjælper

Afkortning af skoleuger: -
Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

Plejere

Afkortning af skoleuger: -
Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

Ansøger er ansvarlig for at indhente relevant og nødvendig dokumentation for erhvervede kompetencer med henblik på godskrivning og vedlægge det ansøgningen.

 

Kompetenceudvikling

 
Uddannelsen som Social – og Sundhedsassistent giver dig mulighed for at søge videre på en sundhedsprofessionel og pædagogisk professionsbachelor.

 

Forventninger  ELEV - ARBEJDSGIVER

Vi forventer, at du:

 • Er interesseret og ambitiøs
 • Er nysgerrig og åben for læring.
 • Kan skabe relationer, der fremmer det gode samarbejde 
 • Er mødestabil
 • Er positiv og imødekommende.
 • Er fysisk og psykisk robust
 • Skal kunne cykle

Du kan forvente af os at:

 • Vi tilrettelægger et individuelt uddannelsesforløb, ud fra dine erhvervede kompetencer.
 • Vi har fokus på et værdibaseret læringsmiljø med bl.a. professionelle og engagerede praktikvejledere.
 • Et godt tværfagligt samarbejde med rum og plads til alle elever.
 • I praktikperioden er du tilknyttet minimum en uddannet daglig praktikvejleder.
 • Du er ligeledes tilknyttet en fast uddannelseskoordinator, som du samarbejder med igennem hele dit uddannelsesforløb.

 Søg elevplads på Næstved Kommune under job.

Plejehjemsassistent

Afkortning af skoleuger: -
Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

Plejehjemsassistent

Afkortning af skoleuger: -
Afkortning af praktikmåneder: 3 måneder

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200

Kontakt

Inge Noack
Uddannelseskoordinator
Telefon: 5588 1931
Mobil 2461 8483
E-mail:

Christi R. Hansen
Uddannelseskoordinator
Telefon: 5588 1035
Mobil 2160 3867
E-mail:

Helle Funder
Uddannelseskoordinator
Telefon: 5588 1932
Mobil: 2924 2338
E-mail:

Telefontid:
mandag, onsdag og fredag kl. 8-9

Sidst opdateret den 8. april 2019