Afsluttede høringer og endeligt vedtagede planer

Her kan du se planer, som har været i høring og som venter på en endelig vedtagelse i Byrådet. Du kan tilmed se annonceringen af de planer, der er endeligt vedtaget.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 23. december 2019