Afsluttede høringer og endeligt vedtagede planer

Her kan du se planer, som har været i høring og som venter på en endelig vedtagelse i Byrådet. Du kan tilmed se annonceringen af de planer, der er endeligt vedtaget.

Forslag til Lokalplan 090 for boligområde i Fuglebjerg øst

Høringsperiode 20. september 2019 - 17. november 2019


Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for boligområde i Fuglebjerg øst

Høringsperiode 20. september - 17. november 2019


Forslag til Lokalplan 101 for et område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup / Vordingborgvej

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 for område til bolig- og erhvervsformål ved Stenstrup / Vordingborgvej

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Lokalplan 100 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 for bebyggelse ved Rådmandshaven

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Lokalplan 071 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 for en boligudstykning ved Skyrervej i Fensmark

Høringsperiode 23. september - 18. november 2019


Forslag til Lokalplan 111 for et erhvervsområde ved Transportbuen / Øverup Erhvervsvej

Høringsperiode 4. december 2019  -  8. januar 2020


Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 102 for kulturmiljøet i Appenæs, Næstved

Høringsperiode 5. december 2019  -  19. december 2019

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail: