Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Lokalplanforslag 087 for et boligområde syd for Baunehøj

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag den. 22. februar 2018 kl. 16.30 til 18.00 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

6 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra den 06. februar 2018 til den 20. marts 2018. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet 

Indkaldelse af idéer og forslag til detalihandelsplanen

Høringsperiode
29. januar - 12. februar 2018 

Forslag til lokalplan 094 for boliger ved Østergade 15 – 19 og Kærlighedsstien 6

Offentlighedsperiode
Forslaget er i høring fra d. 18. januar 2018 til d. 01. marts 2018.

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde d. 08. februar 2018 kl. 16.30 - 18.00 i mødelokale 2, Rådmandshaven 20, Næstved.

Bemærkninger kan sendes til:  eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her forslag til lokalplan 094 for boliger ved Østergade 15 – 19 og Kærlighedsstien 6

Forslag til lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park

Kommuneplantillæg nr 3 følger lokalplan 081, se tillægget

Offentlighedsperiode 
Forslaget er i høring fra d. 15. januar - 12. marts 2018

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde 
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde d. 25. januar 2018, kl 16.30 i Ældresagens lokaler, Sct Jørgens Park 52, 1. sal

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Forslag til lokalplan 062 for turisme- og havneformål i Karrebæksminde

Kommuneplantillæg nr 4 følger lokalplan 062, se tillægget

Offentlighedsperiode
Forslaget er i høring fra d. 16. januar - 13. marts 2018

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde 
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde d. 25. januar 2018, kl 19.00 i Smålandshavet Kursus- og Konferencecenter, Alléen 44, Karrebæksminde

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Forslag til Turismetillæg til Planstrategi 2016

Byrådet har ved møde den 19. december godkendt et Forslag til Turismetillæg til Planstrategi 2016. Byrådet har besluttet at sende dette tillæg til planstrategien i 8 ugers offentlig høring. Forslaget handler om turismeudvikling generelt i Næstved Kommune men også specifikt om nye sommerhusområder og såkaldte udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til
Jan Kanne på  ,
Emil Julius Hansen på  eller
Bo Kiersgaard på  

Læs også Sagsfremstillingen til byrådet 

Offentlighedsperiode
 

Forslaget er i høring fra den 10. januar til den 7. marts 2018

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen. Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst Turismetillæg i emnefeltet

 Forslag til lokalplan 088 for et boligområde syd for Nygårdsvej

Offentlighedsperiode 
Forslaget er i høring fra d. 26. september 2017 til d. 3. november 2017.

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Borgermøde 
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde d. 26. oktober 2017 kl. 16.00 - 16.30 i Gl, Ridehus, Grønnegades Kaserne i Næstved. 

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Forslag til lokalplan 089 tillæg nr. 1 til 1.B3.6 Stejlehøjen i Mogenstrup

Offentlighedsperiode 
Forslaget er i høring fra den 15. september 2017 til den 29. september 2017.

I dette tidsrum kan du komme med bemærkninger til planen, som for eksempel ændringsforslag og kommentarer.

Bemærkninger kan sendes til:   eller

Center for Plan og Miljø
Team Plan, Geodata og Klima
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

NB. Skriv venligst det trecifrede lokalplannummer i emnefeltet

Se her hvor lokalplanområdet ligger.

Overblik over kommunens høringer

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

INDSIGELSER

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail 
eller til Rådmandshaven 20,
4700 Næstved.

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/lokalplannummer.

Forslag der ikke er endeligt vedtaget af Byrådet

Se hvilke planer der venter på at blive endelig vedtaget af Byrådet

Afsluttede Høringer

Sidst opdateret den 6. februar 2018