Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Lokalplanforslag 096 for Næstved Storcenter og forslag til kommuneplantillæg nr. 9

Forslagene er i høring fra den 28. juni til den 5. september 2018


Lokalplanforslag 095 for et sundhedshus og seniorboliger i Fensmark og forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Forslagene er i høring fra den 27. juni til den 4. september 2018 


Forslag til lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub

Forslaget er i høring fra den 12. juni til den 9. juli 2018


Forslag til lokalplan 098 for opførelse af vikingehus ved Svenstrup Efterskole

Forslaget er i høring fra den 14. juni til den 28. juni 2018


Forslag til lokalplan 092 for vindmølleområde ved Sparresholm Gods og forslag til kommuneplantillæg nr. 6

Forslagene er i høring fra den 6. juni til den 20. august 2018

Her kan du få et overblik over kommunens høringer og offentliggørelser på kommunens hjemmeside

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Indsigelser, idéer og forslag

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail:

Eller til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/ lokalplannummer

Sidst opdateret den 16. juli 2018