Aktuelle høringer

Er der lokalplaner eller kommuneplantillæg i høring, vil de blive annonceret her på siden.

Forslag til Lokalplan 083.1 for første byggeretsgivende etape i Stenlængegård

Høringsperiode 20. januar 2020 - 17. februar 2020


Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

Høringsperiode 16. januar 2020 - 12. marts 2020


Forslag til Rammelokalplan 083 for et by- og boligkvarter syd for Holsted Nord

Høringsperiode 20. december 2019 - 2. marts 2020


Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 for et by- og boligkvarter syd for Holsted Nord

Høringsperiode 20. december 2019 - 2. marts 2020


Miljørapport for et by- og boligkvarter syd for Holsted Nord

Høringsperiode 20. december 2019 - 2. marts 2020

Indsigelser, idéer og forslag

Indsigelser, idéer og forslag kan sendes på mail:

Eller til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved

Mærk mailen eller kuverten med sagsnavn/ lokalplannummer

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail: