INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG

29. januar 2018

Har du idéer eller forslag til detailhandelsplanlægningen?

Næstved Kommune skal i gang med at udarbejde en detailhandelsplan, som er et tillæg til Kommuneplan 2017.

Byrådet ønsker at udvide aflastningsområdet Næstved Nord for at fremtidssikre Næstveds position som handelsby og skabe plads til de store udvalgsvarebutikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte. Samtidig ønsker byrådet at arbejde for at understøtte et varieret by- og butiksliv i Næstved Bymidte og de øvrige byer i Næstved Kommune.

Inden Næstved Kommune går videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne fortælle dig om vores forslag til denne planlægning og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer.

ÆNDRET PLANLOV GIVER NYE MULIGHEDER

En ændret planlov, med ikrafttrædelse d. 15 juni 2017, har gjort det muligt atplanlægge for større butikker og udvide aflastningsområder som f.eks. det områdetil detailhandel som ligger ved Næstved Storcenter/Køgevej i Næstved Nord .Et aflastningsområde er et butiksområde der har til formål at aflaste den eksisterendebymidte, blandt andet for at give plads til butikker som på grund af størrelse, koncept og varesortiment ikke umiddelbart kan indpasses i den eksisterende bymidte.

Den ændrede planlov muliggør at eksisterende aflastningsområder kan udvides,hvis der er et tilstrækkelig kundegrundlag . Den ændrede planlov muliggøre ogsåetablering af udvalgsvarebutikker større end 2.000 m2. Udvalgsvarer er fx bøger, el-artikler, beklædning, hårde hvidevarer, tæpper, radio/tv, kopper/tallerkener,  sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker etc.

Næstved Kommune ønsker at udnytte de nye muligheder i planloven og udvide aflastningsområdet Næstved Nord for at fremtidssikre Næstveds position som handelsby og skabe plads til de store udvalgsvarebutikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte.

UDVIDELSE AF AFLASTNINGSOMRÅDET I NÆSTVED NORD

Et naturlig sted at planlægge for store udvalgsvarebutikker i Næstved Kommune er ved det eksisterende aflastningsområde i Næstved Nord. I dag er der ikke indenfor den gældende kommuneplan plads til at etablere flere butikker i aflastningsområdet. Med udvidelsen vil en del af erhvervsområdet nord for Køgevej, som ikke tidligere har været en del af aflastningsområdet nu blive inkluderet. 

Det vurderes samlet set, at der frem mod 2029 kan planlægges for op mod 40.000 m² yderligere udvalgsvarebutikker i Næstved Nord. For at muliggøre planlægningen for nye butikker skal den geografiske afgrænsning udvides langs Køgevej (se kort). Næstved Nord er kendetegnet ved god trafikal tilgængelighed, særligt for handlende i bil.

Kort til annonce om indkaldelse af ideer

DAGLIGVARER

Området omkring Næstved Nord er med sine dagligvarebutikker i dag betydeligt forsynet med dagligvarer. Det vurderes på den baggrund at der kun er behov for yderligere areal til én enkelt dagligvarebutik i Næstved Nord. Udvidelsen af aflastningsområdet vil primært være fokuseret på, at planlægge for store butikker med udvalgsvarer.

BUTIKSSTØRRELSER

Næstved Kommune vil stille forslag om at der i det nye område bliver en minimums butiksstørrelse for udvalgsvarer på 500 m2. Bestemmelser for minimums butiksstørrelser for udvalgsvarer sikrer en god synergieffekt og er medvirkende til en unødig konkurrence til Næstved bymidtes mindre butikker.

I den østlige del af aflastningsområdet planlægges der for at udlægge en ramme til én stor butik på minimum 15.000 m2 og maksimum 20.000 m2.

PLADSKRÆVENDE VARER

I forbindelse med udvidelsen af aflastningsområdet foreslås det at udpege erhvervsområdet omkring Køgevej til at kunne rumme butikker, der sælger særlig pladskrævende varer, samtidig med at det forbliver et erhvervsområde. Særlig pladskrævende varer er fx motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, møbler, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer. 

Det foreslås at samle butikker, der sælger særlig pladskrævende varer tæt ved Næstved Nord for at opnå synergieffekt mellem de større butikker.

DEN VIDERE PLANLÆGNING

Når idefasen er slut bliver de ideer og forslag, du og andre måtte have indsendt, vurderet og brugt til at udarbejde et samlet forslag til et kommuneplantillæg. I en 8 ugers høringsperiode får du og de øvrige borgere i Næstved Kommune mulighed for at komme med bemærkninger til kommuneplantillægget. Alle indkomne bemærkninger vil indgå i byrådets endelige behandling af et kommuneplantillæg.

HVORFOR FORUDGÅENDE HØRING?

Ifølge planloven kan Byrådet vedtage ændringer til den gældende kommuneplan i form af kommuneplantillæg. Hvis ændringerne ikke er varslet i en planstrategi, og de er af væsentlig karakter, skal Byrådet indkalde forslag og idéer til planlægningen før udarbejdelsen af et planforslag. Det skal ske i en såkaldt forudgående offentlig høring efter planlovens §23 c.

SEND IDÉER OG FORSLAG I HØRINGSPERIODEN

Du har mulighed for at komme med ideer og forslag i perioden 29. januar til den 12. februar 2018. Idéer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planlægning, skal være modtaget hos Næstved Kommune senest den 12. februar 2018. 

Afsenders navn, adresse og evt. e-mail anføres og bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til: e-mail:

VIL DU VIDE MERE?

Spørgsmål kan rettes til:

Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø
Birgitte Gregersen

Telefon: 55 88 60 82 eller e-mail

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

HØRINGSPERIODE

29. januar til den
12. februar 2018

Afsenders navn, adresse og evt. e-mail anføres og bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til: 

HAR DU SPØRGSMÅL?

Skriv eller ring til
Birgitte Gregersen

Telefon: 55 88 60 82

e-mail 

Næstved Kommune
Center for Plan og Miljø

Sidst opdateret den 30. januar 2018