Borgermøder

Et forslag til lokalplan er i offentlig høring i minimum 8 uger. Formålet med den offentlige høring er at sikre, at borgerne inddrages i planlægningen. I løbet af denne høringsfase afholder Næstved Kommune altid borgermøde.

Der er ikke krav om, at der skal afholdes borgermøde i offentlighedsperioden, men Plan- og Ejendomsudvalget, som er det udvalg, der har ansvaret for udarbejdelse af lokalplaner, har besluttet, at der altid afholdes et borgermøde i høringsfasen for lokalplanforslag. Der vil altid være medlemmer fra Plan- og Ejendomsudvalget til stede på borgermøderne. 

På borgermøderne er der mulighed for at få gennemgået planen og stille spørgsmål eller fremkomme med bemærkninger til planen.  Der udarbejdes ikke et egentligt referat fra borgermøderne, så hvis du vil være sikker på, at dine synspunkter indgår i den videre behandling skal du fremsende dem skriftligt inden offentlighedsperiodens udløb.

Borgermøderne afholdes så vidt muligt i nærområdet og annonceres her på hjemmesiden sammen med annonceringen af lokalplanforslaget. 

 

Overblik over kommunens høringer og borgermøder

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. maj 2017