Kulturarvskommune 2015-2018

Næstved er blevet Kulturarvskommune 2015 - 2018
Her kan du læse, hvad det betyder at være kulturarvskommune, hvorfor vi er det, og hvordan det kan være, at kulturarven er en gave fra fortiden. Næstved Kommune har 100 kulturmiljøer, der formidler kommunens lange historie. At have så mange kulturmiljøer er helt unikt!

Hvad er kulturarv

Kulturarv er den overordnede betegnelse for kulturelle, historiske elementer, som anses for at være med til at danne en fælles erindring om fortiden. Det kan være enkeltstående elementer, som bygninger, en statue, et kunstværk, en bog eller det kan være en hel by. Kulturarven favner det hele.

Et kulturmiljø er derimod et geografisk afgrænset område, der fysisk afspejler væsentlige træk i den samfundsmæssige udvikling og fortæller en særlig historie fra et bestemt område. Et område der skal bestå af flere elementer end fx én enkelt bygning. Det kan være alt fra en samling gravhøje, der formidler datidens levevis, middelalderstrukturen i en gammel bymidte, til herregårde med de omkringliggende landskaber, over industrikomplekser til boligkvarterer med en særlig intakt og tidstypisk arkitektur.

Kulturmiljø nr. 64
Ny Maglemølle Papirfabrik er beskrevet som kulturmiljø nr. 64 i publikationen "
100 kulturmiljøer i Næstved Kommune"
Foto: Kenneth Nøhr

 

Hvad vil det sige at være kulturarvskommune?

Som kulturarvskommune arbejder man for at bevare og synliggøre historiske bygninger, landskaber og områder.
Det er vigtigt – ikke kun fordi kulturarv får de omkringliggende huse og områder til at stige i værdi – med også fordi kulturarv kan skabe udvikling og stolthed.
Med den rigtige indsats kan kulturarven bevares til vores efterkommere samtidig med, at den er løftestang for udvikling.

Hvorfor er Næstved Kommune kulturarvskommune?

Vi har hele 100 kulturmiljøer fordelt over hele kommunen. Der er helt unikt og ikke noget ret mange kommuner kan bryste sig af. Se og læs om kulturmiljøerne her.
Derfor søgte vi i foråret 2015 Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania om at blive officiel kulturarvskommune.

Hvad får vi ud af at være kulturarvskommune?

Som kulturarvskommune skal vil undersøge, hvordan vi kan benytte kommunens kulturarv til at gøre det mere attraktivt at bo, besøge og drive erhverv i Næstved Kommune.

Det er nemlig påvist, at kulturarv kan forøge fx ejendomsværdien af bygninger, der er placeret i et område med velbevaret kulturarv, ligesom kulturarv kan være med til at give steder en særlig identitet og ’en god historie’.

Helt konkret betyder samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania, at vi får national eksponering af vores kommune og det arbejde vi laver for at fremme og udvikle vores kulturarv. Herudover har vi modtaget 500.000kr til rådgivning i hvordan vi kan udvikle vores kulturmiljøer, så de skaber mest mulig værdi for kommunen i forhold til bosætning, erhverv og turisme.

I hvor lang tid er Næstved Kommune kulturarvskommune?

Næstved Kommune er officielt kulturarvskommune fra oktober 2015 til maj 2018. Men vi vil gerne fortsætte med at have fokus på kulturarvens potentialer, efter vi ikke længere er kulturarvskommune.

Er der andre kulturarvskommuner end Næstved Kommune?

Frem til maj 2018 er Aabenraa, Vesthimmerland, Brønderslev og Greve Kommuner også kulturarvskommuner. Næstved Kommune kommer til at dele viden og erfaring med de andre kulturarvskommuner.

 

Kan jeg være med?

Ja! Alle der er interesserede i at præge den udvikling, der skal ske med udgangspunkt i kommunens kulturmiljøer, er velkommen til at deltage i en netværksgruppe, der pt. består af borgere, foreningsrepræsentanter, erhvervsliv, ejendomsejere m.fl. Netværksgruppen er med til at sætte retningen på projektet. Som medlem af netværket er man samtidig udpeget til at være kulturarvsambassadør.

Kontakt projektleder Trine Stig Elmer, hvis du vil være med, eller bare vil høre nærmere: Mail:  eller tlf.: 55 88 52 44

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 13. december 2017