Planområde 4: Glumsø, Gelsted, Herlufmagle, Skelby, Tybjerglille

Her kan du se alle gældende planer for Planområde 4. Planerne åbnes i et nyt vindue via Plandata.dk.

4.1 Glumsø (byzone)

Lokalplan Generel anvendelse Endelig vedtaget
001 for et område til bolig- og erhvervsformål mellem Realskolevej og Lindevej i Glumsø Blandet bolig og erhverv  09.03.2009
G.5.1 for boligområde ved Spurvevej (1. etape)
Boligområde  20.09.1978
G.5.2 for Søparken  Boligområde  09.05.1981
G.5.3 for Søpark Allé  Boligområde  16.11.1982
G.11.1 for centerområde i Glumsø    Centerområde   20.11.1979
G.19.1 for Glumsø Skole  Område til offentlige formål  20.03.1979
GL.B.2.1 for området mellem Søvej, Nødholmsvej og ny adgangsvej til Glumsø rensningsanlæg  Blandet bolig og erhverv  20.08.1992
GL.B.2.2 for Glumsø bogtrykkeri (erhverv i boligområde)  Erhvervs-område  26.03.1998
GL.B.2.2 for eksisterende bebyggelse ved Søvej/Nødholmsvej (slagteri)
Erhvervs-område  19.12.2006
GL.B.2.3 for boligområde syd for Erantisvej i Glumsø Boligområde  12.07.1997
GL.B.3.4 for boligområde Søpark Allé  Boligområde  20.02.1992
GL.B.3.5 for boligområde Spurvevej (2. etape) Boligområde  20.06.1996
GL.B.3.5.1 for boligområde ved Stendyssevej/Spurvevej  Boligområde  14.10.2004
GL.B.3.6 for boligområde ved Spurvevej (3. etape)  Boligområde   17.06.2001
GL.B.3.7 boligområde mellem Stendyssevej og Nyvej  Boligområde  17.03.2005
GL.B.4.1 boligområde nord for Sorøvej  Boligområde  20.02.2003
Tillæg GL.B.4.2 boligområde nord for Sorøvej (tillæg til GL.B.4.1) Boligområde 18.12.2003
GL.B.5.1 boligområde nord for Sorøvej  Boligområde   17.11.2005
GL.BY.1.1 boligområde ved Glumsø Sø og Nyvej, sydvest for Glumsø  Boligområde  23.04.2007
GL.C.1.2 for et område ved hjørnet af Bavelsevej og Skolevej Blandet bolig og erhverv  23.05.1991
GL.C.1.3 for området ved Glumsø Plejehjem  Centerområde  20.08.1992
GL.C.5.1 for boligområde ved Ringstedvej (ældreboliger) Boligområde  27.03.2001
GL.C.1.5 for udvidelse af butiksareal (Superbrugsen) Centerområde   12.10.2006
GL.E.4.1 for et erhvervsområde langs Sandbyvej 
Erhvervs-område  21.06.2001
GL.O.6.1 for område til offentlige formål ved Nyvej/Bavelsesvej  Område til offentlige formål  23.03.2006
 

4.2 Gelsted (byzone)

Lokalplan Generel anvendelse Endelig vedtaget
030 for et område til dagligvarebutik ved Industrivej i Gelsted Centerområde  26.04.2011
GE.B.2.1 for boligområde ved Vandværksvej  Boligområde   15.03.1990
GE.B.2.2 for boligområde ved Stenagergårdsvej (Bakkedraget) Boligområde  24.01.2002
GE.C.1.1 for boligområde ved Slettevej Boligområde    26.06.2001
GE.E.2.1 for erhvervsområde på Industrivej
Erhvervs-område  18.10.1988
 

4.2 Herlufmagle (byzone)

Lokalplan Generel anvendelse Endelig vedtaget
H.17.1 for erhvervsområde ved Håndværkervej Syd  Erhvervs-område  17.04.1984
H.21.1 for Herlufmagle Skole og Herlufmagle Hallen 
Område til offentlige formål   22.05.1979
HB.4.2 for boligområdet Birkebakken  Boligområde  21.05.1992
HB.4.3 for Plejecenter Birkevang  Boligområde  19.09.1996
HE.1.2.2 for erhvervsområde ved Håndværkervej Nord  Erhvervs-område  19.08.1999
HE.B.3.2 for boligområde ved Trælløsevej Boligområde  20.04.2006
HE.B.6.1 for boligområde nord for Sletskovvej  Boligområde  19.09.2002
 

4.3 Skelby (byzone)

Lokalplan Generel anvendelse Endelig vedtaget
S.1 for Skelby by  Blandet bolig og erhverv  01.10.1984
SK.B.2.1 for boligområde i Skelby syd  Boligområde  23.04.2007
 

4.4 Tybjerglille Bakker (byzone)

Lokalplan Generel anvendelse Endelig vedtaget
T.10.1 for Tybjerglille Bakker by 
Blandet bolig og erhverv    22.08.1979
T.10.2 for boligområde ved Ravnevej  Boligområde  21.06.1983
T.10.3 for boligområde ved Bjergbakken  Boligområde  17.05.2001
 

4 Lokalplaner i landzone

Lokalplan

Generel anvendelse

Endelig vedtaget

055 for rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle

Rekreativt område

 28.10.2014

042 for jordbrugsparceller i Sandby

Blandet bolig og erhverv

 02.04.2013

GL.0.5.1 for Speedwaybane, Glumsø

Rekreativt område

 29.06.2000

L.Z.3 for kursusvirksomhed ved Nygårdsvej 

Område til offentlige formål  

 26.06.1983

L.Z.5 for vindmølleområde ved Trælløsevej 

Tekniske anlæg  

 19.03.1998

L.Z.6 for vindmøllegruppe Viborggård, Herlufmagle 

Tekniske anlæg

 22.07.1999

L.Z.10 for vindmølleområde ved Sandbyvej 

Tekniske anlæg  

 22.07.1999

L.Z.11 for erhvervsområde ved Ravnstrupvej 

Erhvervs-område

 17.05.2001

LZ.13 for jordbrugsparceller øst for Spragelse (Broksøvej) 

Boligområde

 21.09.2006

LZ.B.12 for et område til jordbrugsparceller i Skelby 

Boligområde

 10.12.2007

LZ.E.4.1 for et erhversområde i Orup (tidligere savværk) 

Erhvervs-område

 10.09.2007

TYV.1 for Tyvelse By 

Blandet bolig og erhverv

 22.06.1989

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019