Næstved Bymidte

Oversigt over konkrete projekter i Næstved Bymidte - Campus Næstved, Udlændingestyrelsen, parkeringshuse og Rampen - samt arbejdet med Udvikling af Næstved Bymidte

Oversigt over vej- og byggeprojekter i Næstved Bymidte

Nye arbejdspladser, bedre vejforbindelser, nye byrum og stærke uddannelsestilbud. Næstved Kommune står i disse år foran en kæmpe udvikling, som vil være med til at skabe vækst – og velfærd - i hele bymidten.

Her kan du få et overblik over de største, igangværende udviklingsprojekter, der vil forandre Næstved Kommune – både nu og fremover. Projekterne er sat i gang af Staten og Næstved Kommune selv i et tæt samarbejde med private og offentlige aktører.

På kortet nedenfor kan du klikke på de farvede prikker - og herfra kan du klikke på "Læs mere". Hvis du vil zoome ind/ud på et projekt og/eller se kortet på hele din skærm, kan du bruge funktionerne i kortets øverste venstre hjørne.

Campusbyggeri:

Campus bygger

Bygherre:  VUC
Udførende:  C. C. Contractor A/S
Påbegyndes:  Februar 2017
Færdigt:  August 2018 
Fakta:  VUC er bygherre på campusbyggeriet ved Munkebakken. VUC har entreret med C.C. Contractor A/S, som igangsætter byggeriet i februar 2017. De første arbejder vil omfatte rydning af træer, opsætning af byggepladshegn og spunsning. Campus skal være klar til at tage imod elever i august 2018. Se mere om planerne med Campus Næstved via dette link til Campus Næstved

Parkeringshuse:

Parkeringshuse Grønvej og Rampen 

Bygherre:  Næstved Kommune
Udførende:  5E BYG A/S, Odense
Påbegyndes:  Ultimo 2017
Færdigt:  1. juni 2018 (Grønvej) og november 2018 (Rampen)
Fakta:  Næstved Kommune er bygherre på to parkeringshuse. Et parkeringshus til ca. 300 biler ved Grønvej som placeres ovenpå den eksisterende parkeringsplads. Og et parkeringshus ved Rampen til ca 470 biler. Parkeringshusene udbydes i foråret 2017, og opførelsen forventes igangsat i slutningen af 2017. Det er planen, at huset ved Grønvej skal stå klar til brug i sommeren 2018, og at huset ved Rampen skal stå klar til brug i november 2018.

Ombygning af Rampen og omlægning af vejforløb ved Skyttemarksvej og Grønvej

Ombygning Rampen, omlægning Skyttemarksvej og Grønvej

Bygherre:  Banedanmark
Udførende:  MT Højgaard
Påbegyndes:  Juni 2017
Færdigt:  November 2018
NB:  Rampen spærres for trafik i ca. 3 mdr. fra august til november 2018
Fakta: Banedanmark skal have etableret en højere jernbaneoverkørsel end den eksisterende på Rampen. MT Højgaard er entreprenør på opgaven og vil etablere en ny jernbaneoverkørsel nord for den eksisterende. Trafikken over Rampen opretholdes så længe som muligt. Det vil blive nødvendigt at lukke Rampen for trafik i en periode i efteråret 2018. På begge sider af banen bliver det nødvendigt at tilpasse de eksisterende vejforhold. Skyttemarksvej og Grønvej omlægges. Dette arbejde udføres også af MT Højgaard. Arbejderne er i gang, og forventes afsluttet i slutningen af 2018.

Udlændingestyrelsen bygger kontorhus:

Udlændingestyrelsen bygger

Bygherre:  Bygningsstyrelsen
Udførende:  Ikke kendt
Påbegyndes:  Medio 2018
Færdigt:  December 2019
Fakta:  På Banegårdspladsen ved stationen skal Udlændingestyrelsen opføre et kontorbyggeri. Bygningstyrelsen er bygherre på vegne af Udlændingestyrelsen. Kontorbyggeriet vil få plads til ca. 400 medarbejdere. Bygningsstyrelsen er i gang med de forberedende arbejder og forventer at igangsætte selve byggeriet i løbet af 2018. De forventer, at kunne tage kontorhuset i brug med udgangen af 2019.

 

Udvikling af Næstved Bymidte

Næstved bymidte har meget at tilbyde i forhold til handel, historie, kultur, hyggelige gårdrum og skønne grønne områder - og med Campus Næstved også uddannelse - og kan derfor betragtes som hele kommunens hjerte. Selvom bymidten har meget at byde på, så står den også over for en række udfordringer hvorfor Næstved Kommune har sat fokus på udvikling af bymidten, så vi sammen kan arbejde for, at vores bymidte bliver endnu bedre.

UDVIKLINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED BYMIDTE

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte er resultatet af 2. fase - Fra Potentialer og Retning til Udviklingsstrategi - i etape 2 af projektet Udvikling af Næstved Bymidtes.

Ved at være retningsgivende for bymidtens udvikling, samt fungere som grundlag for både en ny lokalplan for bymidten samt fremtidige beslutninger om, hvilke projekter og investeringer Næstved Kommune skal placere i bymidten, skal udviklingsstrategien bidrage til at styrke Næstved samt få kommunen på landkortet og synliggjort i både folks og investorers bevidsthed.

Se hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte eller download hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte (ca. 12mb).

Læs mere om Udvikling af Næstved Bymidte

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. november 2017