Næstved Bymidte

Læs mere om arbejdet med udvikling af Næstved Bymidte

Udvikling af Næstved Bymidte

Næstved bymidte har meget at tilbyde i forhold til handel, historie, kultur, hyggelige gårdrum og skønne grønne områder - og med Campus Næstved også uddannelse - og kan derfor betragtes som hele kommunens hjerte. Selvom bymidten har meget at byde på, så står den også over for en række udfordringer hvorfor Næstved Kommune har sat fokus på udvikling af bymidten, så vi sammen kan arbejde for, at vores bymidte bliver endnu bedre.

UDVIKLINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED BYMIDTE

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte er resultatet af 2. fase - Fra Potentialer og Retning til Udviklingsstrategi - i etape 2 af projektet Udvikling af Næstved Bymidtes.

Ved at være retningsgivende for bymidtens udvikling, samt fungere som grundlag for både en ny lokalplan for bymidten samt fremtidige beslutninger om, hvilke projekter og investeringer Næstved Kommune skal placere i bymidten, skal udviklingsstrategien bidrage til at styrke Næstved samt få kommunen på landkortet og synliggjort i både folks og investorers bevidsthed.

Se hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte eller download hæfte med Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte (ca. 12mb).

Læs mere om Udvikling af Næstved Bymidte

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 28. november 2019