Bredbånd i Næstved Kommune

Digital teknologi - mobildækning og højhastighedsnetværk - er nutidens pendant til tidligere tiders udrulning af veje og jernbaner, el, vandværksvand, kloakering. Mindre bysamfund og landområderne går i stå, hvis der ikke findes måder, så digitaliseringen finder vej til de tyndere befolkede områder. Digital teknologi - mobildækning og højhastighedsnetværk - er nutidens pendant til tidligere tiders udrulning af veje og jernbaner, el, vandværksvand, kloakering. Mindre bysamfund og landområderne går i stå, hvis der ikke findes måder, så digitaliseringen finder vej til de tyndere befolkede områder.

 

Næstved Kommune indledte en offensiv for bedre bredbåndsdækning i landdistrikterne i 2014 og pilotprojektet med Næsby Bylaug.

Digital infrastruktur er ikke en kommunal opgave. Men et enigt byråd har siden starten stået bag bestræbelserne på at støtte og hjælpe udbygningen – inden for lovgivningens rammer.

Næstved Kommune har således understøttet en række aktiviteter og initiativer, der kunne forbedre netdækningen – som en fremme af bosætningen, erhvervsfastholdelsen og –udviklingen i mindre bysamfund og landområder. Efterfølgende har en vis samordning med projekt ”Det gode Liv på Landet” under Center for Kultur og Borgerservice og Bredbåndspuljen-supporteringen i Center for Politik og Udvikling, Team Strategi og Digitalisering, medført 39,6 mio. kroner fra Statens Bredbåndspulje til borgergrupper/lokalområder i Næstved Kommune. Beløbsstørrelsen placerer Næstved på en endog meget klar 1.-plads blandt landets kommuner. 

 

Seneste nyt

Siden Bredbåndspuljens første ansøgningsrunde i 2016 har 1456 husstande/virksomheder i Næstved Kommune fået eller står umiddelbart overfor at få bredbånd i højhastighed. I slutningen af juni 2018 blev dette års Bredbåndspulje åbnet. Vejledning m.v. findes på Energistyrelsens hjemmeside - 

https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen

Oversigt over tilskud fra staten til alle kommuner fra Bredbåndspuljen

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Lars Weidekamp på e-mail:   .

 

 

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019
Sidst opdateret den 8. april 2019