Landsbyklyngen " Landet mellem byerne"

I området Fuglebjerg, Sandved/Tornemark og omegn i den vestlige del af Næstved Kommune er borgerne gået sammen om at etablere en landsbyklynge. De kalder den for ’Landet mellem byerne’, fordi den er placeret midt mellem byerne Næstved, Slagelse, Sorø, Skælskør og Ringsted. Landsbyklyngen bakkes op af de to lokalråd i området.

Landsbyklyngen har sin egen hjemmeside (https://www.landetmellembyerne.dk/landet-mellem-byerne/) og er del af del landsdækkende projekt landsbyklynger.dk

Landsbyklyngen har lavet en vision og en strategiplan for, hvordan de vil arbejde. Vision og strategiplan kan læses her

Landsbyklynger har til formål at understøtte samarbejde på tværs af landsbyer og derigennem skabe grundlag for det gode liv på landet. 

Næstved Kommune bakker økonomisk op om landsbyklyngen samt med medarbejderressourcer i klyngens styregruppe.

’Landet mellem byerne’ har gennemgået en længere udviklingsfase, hvor der bl.a. er blevet holdt borgermøder, samtalecaféer, lavet områdebeskrivelser, kortlagt mødesteder og realiseret en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle borgere, sommerhusejere og virksomheder i området.
På baggrund af det, er der lavet en rapport som kan læses her. Rapporten danner grundlag for det videre arbejde i landsbyklyngen.

Landet mellem byerne har på deres hjemmeside en fælles elektronisk kalender for arrangementer i området og holder jævnligt initiativcaféer med fællesspisning.

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019
Sidst opdateret den 16. december 2019