Rønnebæk og Vejlø

Rønnebæk og Vejlø ligger begge på østsiden af Næstved by. Rønnebæk ligger nord for Præstølandevejen og Vejlø ligger syd for Vordingborglandevejen.

Rønnebæksholm

Landsbyen Rønnebæk ligger på kanten af Næstved By. Der er et hyggeligt landsbymiljø og et nyere parcelhuskvater. Der er nemt ag hurtigt  at cykle til Næsved af stien der er etableret hvor jernbanen til Præstø tidligere lå, langs det tidligere militære øvelsesterræn.

Rønnebæk Skole ligger ved Fruens Plantage  og har et fantastisk udeareal. Skolen er meget populær. Se streetview for området

Vejlø er en halvø der strækker sig på den sydøstlige side af Næstved by. En stor del af jorden ejes af Gavnø Gods som driver  landbrug og skovdrift der.  Der ligger flere hyggelige landsbymiljøer  og et stor parcelhuskvarter strækker  sig langs Gavnøvej

Rønnebæksholm er en tidligere herregård som ejes af Næstved kommune og bliver i dag brugt til kunstudstillinger. Herregårdshaven er et besøg værd, og der er etableret legeplads og sheldre på området.

Lokalrådet for Rønnebæk og Vejlø sogne er nedlagt.

På en ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2014, har Lokalrådet valgt at nelægge sig selv.
Der er desværre ikke nok borgere, der ønsker at være aktive i lokalrådet.
Hvis der på et tidspunkt skulle være en gruppe borgere i området, der har  lyst og interesse i at oprette et lokalråd for området eller dele af området, så kontakt Berit Rosenkilde, Næstved kommune ()Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Lokaldemokrati
Telefon: 5588 3019

Se hvad der sker i Næstved og omegn.

Mæek næstved logo

Se mere om dit lokalområde på kortet.

kort over Næstved kommunes lokalrådsgrænser

Sidst opdateret den 20. maj 2019