Ansøg om midler

Hvis du arbejder med et spændende arrangement, så kan du overveje at søge midler fra Mærk Næstved puljen.

Hvordan søger jeg?

Download ansøgningsskema og send det til

 

Hvem kan søge?

  • Institutioner
  • Foreninger
  • Myndigheder
  • Borgere
  • Virksomheder

Mærk Næstved støtter som hovedregel ikke: Sportssponsorater og driftsomkostninger. Vi er restriktive mht. støtte til anlægsopgaver og støtter ikke projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet.

 

Hvad kan jeg søge til?

Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke et eller flere af Mærk Næstveds fire temaer (Godt liv, Læring, Erhverv og Oplevelser), øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund. 

Arrangementer indenfor kultur, idræt, børn og unge, sociale formål, byudvikling, miljø, og integration.
Projekter båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor man inddrager lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler og som henvender sig bredt til mange borgere i kommunen.
Nyskabende og eksperimenterende projekter.

Du kan ikke søge støtte til 

  • Driftsudgifter, dvs. udgifter til lønninger, husleje, vedligeholdelse og andre administrative opgaver – dog gives der støtte til honorar.
  • Projekter, der kun gavner ansøger, dvs. udgivelser som demoer, lyrikhæfter m.m., der udelukkende har til formål at promovere udgiveren.
  • Private arrangementer.
  • Projekter, der ikke foregår og afvikles i Næstved Kommune.
 

Er der et minimum eller et maksimum for ansøgt beløb?

Nej, alle beløb kan komme i betragtning. Vi kan dog ikke garantere, at du altid får hele det beløb, du søger om. Mærk Næstved kan godt give tilsagn om delfinansiering, med forudsætning om at resten af finansieringen bliver dækket fra anden side.

 

Hvordan og hvornår får jeg svar?

Du vil modtage enten en mail eller et brev om tilsagn/afslag.
Du får svar 10 dage efter styregruppen har behandlet din sag.
Det er ikke muligt at få svar før tid. Der vil altid være en behandlingstid på mindst 10 dage efter ansøgningsfristen på alle ansøgninger, uanset størrelse og type. 

 

Kan jeg få støtte med tilbagevirkende kraft?

Nej, som hovedregel kan du ikke. Projektet kan dog godt være igangsat, og stadig komme i betragtning til støtte. Projektet må dog ikke være afsluttet.

 

Kan jeg søge støtte til en del af et projekt?

Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive, hvor stor en del af projektet, du søger støtte til.
Stiller Mærk Næstved krav om egenfinansiering?
Nej, der er ingen krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.
Vil Mærk Næstved gerne være en af flere støttegivere?
Ja, det vil vi gerne.

 

Hvornår bliver støtten udbetalt?

Beløbet bliver som hovedregel udbetalt, når budget og projektbeskrivelse er indsendt til Mærk Næstved og godkendt af styregruppen.
Som hovedregel skal projektet være afsluttet inden for 1 år fra tilsagnet. Beløbet udbetales ved projektets afslutning. Det er ikke muligt at få udbetalt beløbet i rater.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 14. januar 2020